Matfiskodlarna – Svensk Fjällröding AB

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Svensk Fjällröding AB

Svensk Fjällröding AB är ett fiskodlingsföretag som ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland Holding AB som i sin tur ägs av Hushållningssällskapet i Västernorrlands län. I styrelsen för företaget sitter Frederik Innala från Härnösand, Peter de Beau från Sundsvall och Henrik Evers från Sandöverken.

I Timrå har de en landbaserad sättfiskanläggning som heter Omegalax vilken levererar sättfisk av röding till företagets odlingar i Landösjön, Jämtland. Sättfisken levereras även till sportfiskesjöar. Företaget odlar enbart röding i sin odling:

Den vanligaste metoden för matfiskodling är att fiskarna odlas i kassar, stora nätstrutar som sitter i förankrade flytringar. Produktionen av yngel sker på land och de flyttas sedan ut till odlingskassarna.

– Landösjöns klara och kalla vatten passar bra för fiskodling, säger Elin Mehlhorn, platschef på Svensk Fjällrödings odling i Landön, i Krokoms kommun norr om Östersund. Här finns trettio odlingskassar, på var sin sida om en 170 meter lång brygga.

När rödingarna kommer till odlingen som sättfisk väger de 50 gram. De föds sedan upp till en slaktvikt på 800 gram vilket brukar ta två år. Eftersom rödingen växer ojämnt så sorteras de till olika kassar efter storlek under uppväxttiden.

Bild: Svensk Fjällröding AB

Omsättningen i Svensk Fjällröding AB år 2020 var 24,7 miljoner SEK med en vinst på 700 000. De bokförda tillgångarna var cirka 33,5 miljoner SEK. Antalet anställda är cirka 10 personer.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!