Matfiskodlarna – Älvdalens Fisk

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Oðerwilldera

Oðerwilldera är ett varumärke som används av Älvdalslax AB. Det är ett ord på älvdalsmål som enligt företagets hemsida ska betyda ovanligt bra eller bättre än annan. Ägare av företaget är Marit Beronius med mannen Anders Beronius som minoritetsägare. Styrelsen består av Marit och Anders Beronius som ordinarie ledamöter med Marit Beronius far Mats Hjort som suppleant. Mats Hjort var den som 1982 startade företaget-

Förtetaget bedriver odling av regnbåge i kassar vid Österdalälvens strand nedströms byn Gåsarv (Gåsvarv) i Älvdalen. De odlar regnbåge, producerar regnbågsrom, slaktar och rensar fisken som säljs färsk. De säljer dessutom befruktade ägg till andra odlare, tar fram egna yngel och egen sättfisk.

År 2020 omsatte Älvdalslax drygt 3,6 miljoner SEK med en vinst på drygt 100 000. De bokförda tillgångarna var totat nästan 4,8 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!