Sättfiskodlarna – Hökensås Sportfiske

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin egen sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Hökensås Sportfiske AB

Ett av Sverige större fiskodlingsföretag är Hökensås Sportfiske AB som ägs av Hushållningssällskapet Västra. Företaget bedriver fiskodling på två platser, Källefall och Baltak som ligger utanför Tidaholm. Odlingen i Källefall startades ursprungligen som en matfiskodling i privat ägo men sen 1960-talet är det enbart en sättfiskodling.

Företaget odlar idag regnbåge för utsättning i sportfiskesjöar och säljer själva fiskekort för en mängd sjöar på Hökensås som arrenderas av markägaren som är Häradsallmänningen, flera sjöar i Tiveden, i Tidan vid Baltak och i Edsån. Dessutom odlas öring i Baltak för utsättning i Tidan. Företaget driver också restaurang och camping och ordnar fiskeutflykter och guidning där deltagarna bland annat kan hyra en hel sjö.

Styrelsen i Hökensås Sportfiske AB består av Bengt Åke Svensson, Christer Eliasson, Ove Conradsson, Anna-Klara Ahlqvist och Thomas Abrahamsson. Ingen av dem bor på Hökensås eller i närheten av Tidaholm. VD är Per Karlsson från Hjo.

Omsättningen i Hökensås Sportfiske AB var nästan 13,2 miljoner SEK år 2020 med en vinst på drygt 300 000. De bokförda tillgångarna var 11,8 miljoner SEK.

Bild: Hökensås Sportfiske

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!