Landningar i det kustnära pelagiska fisket 2021

Det kustnära pelagiska fisket i Sverige består av trålfiske inriktat på siklöja och strömming (sill) längs Norrlandskusten, trålfiske av sill och skarpsill i Östersjön, garnfiske av sill i Öresund, fiske av makrill med garn eller dörj på Västkusten, sillfiske med garn på Västkusten, skarpsillsfiske med snörpvad i Bohuslän och fiske av läppfiskar i Bohuslän.

Norrlandsfisket har jag behandlat i en annan artikel så i detta inlägg kommer jag bara att skriva om Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerak. Jag har inte begärt ut några landningsuppgifter för läppfiskfisket.

Makrill

Den viktigaste arten för det kustnära pelagiska fisket på Västkusten är makrill. Den fiskas med garn eller dörj för konsumtion. Många av de båtar som fiskar makrill fiskar även kräfta med bur eller sill med garn. Kanske också torsk med automatpilk.

Landningar av makrill från kustfisket 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 102 Maudan, 11,7, Lennart Andersson
 2. GG 237 Marika, 11,0, Marika Fiskeri AB
 3. GG 184 Ragna, 8,0, Nicklas Thörning
 4. GG 146 Solvåg, 6,8, Lennart Axelsson
 5. VG 140 Svanö, 6,6, Folke Berntsson
 6. GG 1206 Danö, 5,9, Per-Olof Larsson
 7. HG 104 Shamrock, 5,2, Niklas Jönsson & Johan Jönsson
 8. SD 727 Ida, 5,0, Ingvar Samuelsson
 9. GG 879 Hanna, 4,6, Hans Hamnén
 10. GG 805 Tärnan, 4,5, Gösta Gunnesson
 11. LL 89 Pauline, 4,1, Hans Andersson
 12. GG 290 Wilma, 4,0, Anders Kristensson
 13. LL 86 Hanseskär, 4,0,
 14. GG 228 Rymo, 3,8, Themis Pelagic AB
 15. GG 765 Gideon, 3,8, Martin Axelsson
 16. GG 976 Svanfors, 3,7, Stefan Johansson
 17. LL 14 Molly, 3,6, LL 14 Molly AB
 18. LL 7 Ester Marie, 3,5, Tommy Olofsson
 19. SD 4 Milia, 3,2,
 20. GG 1207 Svanhild, 3,0, Thomas Börjesson
Sill

Kustkvoten för sill är större i Bottenhavet och Östersjön. Här behandlas bara fisket i Östersjön, Kattegatt, Öresund och Skagerak, Den största delen sillen i Östersjön tas med flyttrål och snörpvad men i Öresund och Kattegatt fångas mycket sill i ett riktat garnfiske.

KA 38 Stjärnfors, KA 10 Tammerfors, LL 172 Albatross och LL 173 Örnvik fiskar med snörpvad.  FG 72 Lagun, VY 21 Axelia, NG 6 Vegas, SG 64 Vågskär, SG 73 Saga, KR 82 Gitte-Marie och VY 76 Boköland är trålare. Dessa båtar fiskar ofta mer än vad båtar med regional tilldelning inom det pelagiska systemet gör.

HG 34 Anna, MÖ 35 Sjollen, HG 104 Shamrock, LA 6 Helga, TG 32 Anita och LA 99 Kristina fiskar med garn i Öresund. Garnbåtarna i Öresund fiskar i allmänhet även torsk. HG 104 Shamrock och LA 6 Helga fiskar även med garn i Kattegatt.

I Östersjön bedriver flera av garnfiskebåtarna också fiske av torsk, gädda, abborre, gös etc.

FG 72 Lagun bedriver även demersalt fiske av kräfta, räka och fisk. Sillen från kustfisket går till konsumtion.

Landningar av sill från kustfisket 2021, båt, ton, ägare
 1. VY 21 Axelia, 394,7, Göran Gardell
 2. NG 6 Vegas, 390,8, OXD Shipping AB
 3. KA 38 Stjärnfors, 247,9, Tallona AB
 4. SG 73 Saga, 186,9, Jonas Olofsson
 5. VY 76 Boköland, 124,0, FF Boköland KB
 6. HG 104 Shamrock, 111,0, Niklas Jönsson & Johan Jönsson
 7. KA 10 Tammerfors, 96,3, Bernt Fredriksson
 8. LA 6 Helga, 88,1, Per Isaksson
 9. HG 34 Anna, 47,1, Per Jansson,
 10. MÖ 35 Sjollen, 46,7, HB Sjollen
 11. TG 32 Anita, 44,6, Jonas Bergström
 12. LA 99 Kristina, 44,1, Magnus Rosenlund Jönsson
 13. SG 64 Vågskär, 40,4,
 14. KR 82 Gitte-Marie, 27,0, Stefan Nilsson
 15. LL 172 Albatross, 22,1, Robertssons Fisk HB
 16. ON 5 Hilma, 20,0, Johan Gustavsson
 17. HA 7 Masi, 15,4,
 18. KR 12 Rönnskär, 13,8, Ronny Karlsson
 19. FG 72 Lagun, 9,4, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 20. LL 173 Örnvik, 7,0, Robertssons Fisk HB
 21. VK 5 Helga, 3,6, Anders Gustavsson
 22. KA 20 Hogland, 3,5
 23. KA 5 Vingaland, 3,0,
Skarpsill

Skarpsill fiskas med snörpvad och flyttrål i Skagerak för konsumtion. Fisket sker på vintern för tillverkning av inlagd ansjovis. Skarpsillen i Östersjön fiskas för användning till foder eller fiskmjöl samt för konsumtion.  FG 72 Lagun fiskar med trål medan LL 432 Marita och LL 550 Burö fiskar med snörpvad ihop med en lysbåt. LL 35 Tuvalie är lysbåt för LL 432 Marita och LL 7 Ester Marie är vad jag förstår lysbåt för LL 550 Burö.

Landningar av skarpsill från kustfisket 2021, båt, ton, ägare

 1. VY 21 Axelia, 366,5, Göran Gardell
 2. SG 73 Saga, 187,9, Jonas Olofsson
 3. VY 76 Boköland, 162,8, FF Boköland KB
 4. FG 72 Lagun, 85,3, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 5. SG 64 Vågskär, 52,0,
 6. KR 82 Gitte-Marie, 38,7, Stefan Nilsson
 7. KR 12 Rönnskär, 13,7, Ronny Karlsson
 8. LL 550 Burö, 13,6, Bertil Hermansson
 9. LL 432 Marita, 5,7, Göran Upper

Då de flesta företag drivs som enskilda firmor eller handelsbolag finns inga ekonomiska siffror tillgängliga. De företag som drivs med aktiebolag omsätter mindre än 3 miljoner förutom LL 91 Fisk & Skaldjur som dock bedriver ett omfattande demersalt fiske. På grund av detta gör jag ingen sammanställning av företagens omsättning.

Källor: Allabolag.seMerinfo.seProff.seHavs- och vattenmyndigheten

# felaktigheter när det gäller ägare beror oftast på att ägare och tillståndsinnehavare skiljer sig åt. Tillståndsinnehvara är lätt att få tag på uppgifter om men ägare svårare. Dessutom förekommer en eftersläpning i de offentliga databaser jag använder mig av vilket gör att det kan bli fel. Enstaka båtar har bytt nummer och namn i år. Även tillståndsinnehavare kan ha ändrats i vissa fall.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!