Torsk – den viktigaste torskfisken

Torsk (Gadus morhua) är en fiskart i familjen torskfiskar som förekommer längs med kusterna i norra Atlanten, från Nordamerikas östkust och vattnen utanför södra Grönland och kring Island till vattnen kring Brittiska öarna, norra Frankrike och Nordsjön. Från Nordsjön förekommer torsk norrut till Spetsbergen, Björnön, Barents hav och Vita havet och österut från Nordsjön i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Biologi

Torsken är den största arten i familjen torskfiskar. Maxlängden för arten är 200 centimeter. På grund av det höga fisketrycket är dock så stora torskar numera sällsynta, eftersom individerna sällan hinner växa till full storlek innan de fångas. En längd på omkring 100 till 120 centimeter är idag mer normalt för stora torskar i ej överfiskade bestånd. I Atlanten kan den ibland nå en längd på 180 centimeter. Torsk i Östersjön är generellt mindre än den i Atlanten.

Torsk. Public domain

Vissa bestånd av atlantisk torsk företar årliga vandringar till fortplantningsområdena. Dessa bestånd av torsk uppträder ofta som stim. Östersjötorsk och kustnära bestånd är mer stationär. Lek i Östersjön liksom i Atlanten och Nordsjön sker under olika perioder i olika områden. Lekperioden är den enda tid då torsken samlas i större stim. Befruktningen sker i ytvattnet. Könsmognaden kan komma så tidigt som vid två års ålder, men oftast kommer den senare, upp till vid fyra eller fem års ålder.

Torsken är en rovfisk som äter andra fiskar som sill, lodda, tobis, makrill. skarpsill, vitling, rödspätta, tunga, men även kräftdjur, musslor, andra bottenlevande ryggradslösa djur, maskar och mindre torskar. Unga torskar lever främst på mindre kräftdjur. När de blir större och äldre ökar inslaget av fisk i dieten och fisk är den främsta födan för fullvuxna torskar. Vanligen påträffas torsk från kusten ner till 500-600 meters djup. Den färdas helst i anslutning till bottnen men kan även uppträda pelagiskt (fritt simmande). Livslängden antas ligga omkring 25 år.

Torskkollaps

Historiskt har torsk varit den mest fiskade fiskarten och den fiska fortfarande i stor utsträckning. På grund av för hårt fiske har flera torskbestånd kollapsat medan andra kollapsat på grund av miljöförstöring och klimatförändringar.

Ett alltför hårt fiske ledde till kollaps för torskbestånden öster om Kanada och USA på Georges bank, Grand Banks och Flemish Cap på 1970-talet och sen för gott på 1990-talet.

Fisket i Nordvästatlanten. Bild: Wikipedia. Data från NAFO. Licens: CC BY-SA 4.0

Efter mycket hårt fiske på torsk i Nordsjön under 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet kollapsade även det beståndet i slutet av 1990-talet och fisket idag är en liten bråkdel av vad som fiskades då. I Skagerak kollapsade beståndet redan på 1980-talet och i Kattegatt först på 2000-talet. Det hela upprepades därefter i Östersjön med ett enormt överfiske under 1980-talet med en kollaps på 1990-talet följt av en total och slutlig kollaps på 2010-talet som en följd av miljö- och klimatförändringar.

De enda torskbestånd som klarade sig undan en kollaps var torsken runt Island och torsken i Barents Hav. Islandstorsken klarade sig nog på grund av Island utflyttning av sin ekonomiska zon på 1970-talet och i Barents Hav infördes en fungerande fiskeriförvaltning innan fisket innan det var för sent. Fiske runt Island är dock mindre än på 1960-talet.

Fisket i Nordostatlanten. Bild: Wikipedia. Data från ICES. Licens: CC BY-SA 4.0

Fisket

Torsk i Barents Hav fiskas främst av Norge och Ryssland medan nordsjötorsk fiskas av Storbritannien, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Runt Island fiskar bara isländska yrkesfiskare. Riktat fiske efter torsk är idag inte tillåtet i Kattegatt och Östersjön med undantag av Öresund. Tidigare dominerades fisket i Östersjön av Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. Torskfiske bedrivs främst med bottentrål men även med snurrevad, garn och krokredskap som backor (långrev), pilk och handlinor.

Torsk är en av de viktigaste matfiskarna. Den kan säljas färsk, djupfryst, eller torkad och saltad som klippfisk eller torkad stockfisk. Fiskens rom och lever kan säljas som delikatesser.

Global fångst av atlantisk torsk i ton rapporterad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), 1950–2010. Bild: Epipelagic/Wikipedia. Licens: CC BY-SA 3.0

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!