Andrew Walden är en monumentalt okunnig skribent

Andrew Walden är en kolumnist och ledarskribent i DN. Han har skrivit om sillen i Östersjön. Och att industrifisket utrotar sillen. Hans påståenden är helt puckade. I princip allt han påstår är felaktigt. Det finns 20 industritrålare i Östersjön påstår han. Det finns i verkligheten cirka 40 pelagiska trålare som ägnar sig åt pelagiskt fisket i Östersjön och Bottenhavet och dessutom ytterligare 30 siklöjetrålare som ägnar sig åt strömmingsfiske i Bottenhavet och Bottenviken. Totalt 70 trålare alltså. 50 fler än Waldens påstående.

Av dessa 70 trålare är cirka 10 stycken hemmahörande på Västkusten, 30 längs Norrlandskusten och cirka 30 längs Östersjöns kuster.

De förstnämnda är främst stora trålare som huvudsakligen fiskar i Nordatlanten, Nordsjön och Skagerak och några mindre trålare som främst fiskar i Skagerak. Samt ett par stora som huvudsakligen fiskar i Östersjön. Några av dem fiskar huvudsakligen sill och makrill för konsumtion. Men de flesta fiskar främst skarpsill och tobis för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Två stora trålare som hör hemma i Östersjön fiskar främst för konsumtion och resten, cirka 30 stycken mindre trålare fiskar huvudsakligen för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja och till foder. De 30 mindre siklöjetrålarna fiskar främst för konsumtion.

I Östersjön och Bottenhavet fiskas sill främst för fiskmjölstillverkning. Det beror på att ingen vill äta sill eller strömming. Det finns ingen efterfrågan från konsument. Om det hade funnits så hade de stora trålarna fiskat för konsumtion. För konsumtions fisk kan de få en 4-5 kronor kilot, från fiskmjölsfabrikerna och foder uppköparna får de bara hälften av det. Det är alltså inte fisket och yrkesfiskarna som är orsaken till att det fiskas för konsumtion.

Rügensillen

Inte heller är yrkesfisket orsaken till att det västra sillbeståndet (rügensillen) kollapsat. Det är vetenskapligt klarlagt att klimatförändringarna är huvudorsaken till det. Dessutom kan det stora skarpsillsbeståndet också ha bidragit. När Walden påstår att yrkesfisket skulle vara orsaken visar han bara upp sin monumentala okunnighet. Nåt omfattande fiske på detta sillbestånd finns inte.

Nån risk för ett dött hav på grund av sillfisket i Östersjön finns inte. Sillbeståndet i centrala Östersjön har varit stabilt i cirka 30 år. Fisket sker på hållbart förvaltade bestånd och är långsiktigt hållbart. Kvoterna sätts utifrån vetenskapliga råd och nåt överfiske förekommer inte. Det pelagiska fisket är dessutom mycket klimatvänligt. Walden fabulerar och hittar på kring detta. Han sprider felaktigheter och lögner utan att en veta det.

Inga skäl att stoppa industrifisket

Det finns alltså inga som helst miljömässiga skäl till att stoppa det pelagiska fisket (eller ens bara industrifisket) i Östersjön. Inte heller finns det några kulturella skäl. Om det pelagiska fisket för fiskmjölsändamål stoppades skulle det ändå inte bli mer småskaligt fiske. Det finns ingen marknad för ett omfattande småskaligt fiske för konsumtion och de små båtarna kan inte fiska långt ute till havs där sillen och skarpsillen i huvudsak fångas.

Är det bara surströmmingen Walden vill rädda är det faktiskt så att surströmmingsfabrikanterna lika gärna kan köpa råvaran, strömmingen, från de stora trålarna. De kan leverera samma kvalitet för lägre eller samma pris som det kustnära fisket. Men surströmmingsfabrikerna har avböjt erbjudanden om att köpa från de.

Är det fiskarkultur och levande skärgårdssamhällen han vill bevara har de stora trålarna en större betydelse för det än vad det kustnära fisket har. Det är därför ett skäl att bevara det storskaliga pelagiska fisket, inte ett skäl att lägga ner det eller förbjuda det. Andrew Walden är helt enkelt ute och cyklar. Och monumentalt okunnig när det gäller fiske.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!