Stillahavstorsk och grönlandstorsk

Utbredning

Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus) eller grå torsk är en torskfisk som lever i längs med kusterna i norra Stilla Havet, från Gula havet i söder till Berings hav i norr, i Okhotska sjön, längs Aleuterna och längs med Kanadas och USA:s kust ner till Kalifornien.

Dessutom finns den i Ishavet norr om Alaska och Kanada bort mot Grönland och ner till S:t Lawrencebukten och Cape Breton där den kallas grönländsk torsk eller ogac. Förr betraktades grönländsk torsk som en egen art men numera ses den om en variant av stillahavstorsk.

Stillahavstorsk. Bild: NOAA. Public domain

Arten kan bli upp till en meter lång och väga uppemot 15 kg. Grönlandstorsk är något mindre i storlek. Den lever i stim. Vuxna individer lever på andra fiskar, bläckfiskar, kräftdjur och maskar. Leker under hösten på ett djup av 100-250 meter men lever utanför lekperiden på grundare vatten, omkring 30-60 m djupt.

Stillahavstorsk har fiskats under lång tid men ett mer omfattande fiske i USA tog fart på 1980-talet, Fiskas med bottentrål, backor (långrev) och pilk samt andra krokredskap och bur. Det är den nästa mest fiskade torskfisken i US-amerikanska vatten näst efter alaska pollock. Säljs som fryst eller färsk till konsumtion. Efter 2010 har fisket minskat och idag fiskas cirka 200 000 ton per år. USA står för huvuddelen av fisket.

Global capture of Pacific cod in tonnes reported by the FAO, 1950–2010, Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Grönlandstorsk fiskas i betydligt mindre utsträckning än Stillahavstorsk.

Global capture of Greenland cod in tonnes reported by the FAO, 1950–2010. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!