EU:s fiske och fiskenationer

De 10 största fiskenationerna i EU om vi ser till den officiellt redovisade fångsten år 2019 var Spanien, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Irland, Tyskland, Polen, Italien och Sverige. 14 länder fiskade över 100 000 ton. Efter 2019 har Storbritannien lämnat EU varvid Portugal blev den 10:e största. 4 länder står för cirka 55% av fångsterna

Fångster europeiskt fiske, land, ton, andel i % (2019)
 1. Spanien, 843 216, 17,48 %
 2. Danmark, 636 678, 13,20 %
 3. Storbritannien, 618 448, 12,82 %
 4. Frankrike, 526 226, 10,91 %
 5. Nederländerna, 320 361, 6,64 %
 6. Irland, 238 439, 4,94 %
 7. Tyskland, 224 395, 4,65 %
 8. Polen, 199 250, 4,13 %
 9. Italien, 184 514, 3,82 %
 10. Sverige, 184 337, 3,82 %
 11. Portugal, 183 973, 3,81 %
 12. Finland, 163 916, 3,40 %
 13. Lettland, 106 917, 2,22 %
 14. Litauen, 101 970, 2,11 %
 15. Estland, 86 640, 1,80 %
 16. Grekland, 83 172, 1,72 %
 17. Kroatien, 64 582, 1,34 %
Antal fiskebåtar och yrkesfiskare

Om vi tittar på antalet fiskebåtar och antalet yrkesfiskare så ser det lite annorlunda ut.  Länderna vid Medelhavet har många fiskebåtar som inte fångar så mycket medan länderna Nordsjön och Östersjön har färre fiskebåtar som fångar mycket. I norr har en strukturrationalisering ägt rum men i söder har den ännu inte skett i samma utsträckning. Kontrollen över fisket i Medelhavet är nästan obefintlig och det finns många fler fiskebåtar än vad resursen räcker till. Det är troligt att det i Medelhavet finns ett omfattande olagligt fiske och att alla fiskarter utom blåfenad tonfisk är överfiskade.

Antal fiskebåtar per land 2021 (Storbritannien ej längre EU-medlem)
 1. Grekland, 14 581, 19,5%
 2. Italien, 12 168, 16,3%
 3. Spanien, 8 776, 11,7%
 4. Portugal, 7 791, 10,4%
 5. Kroatien, 7 535, 10,1%
 6. Frankrike, 6 262, 8,4%
 7. Finland, 3 179, 4,3%
 8. Danmark, 2 005, 2,7%
 9. Irland, 1 935, 2,6%
 10. Estland, 1 856, 2,5%
 11. Bulgarien, 1 816, 2,4%
 12. Tyskland, 1 281, 1,7%
 13. Sverige, 1 136, 1,5%

Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Portugal har många stora fabrikstrålare och tonfiskbåtar som fiskar i vatten långt bort. Det gör att tonnaget är stort. Även Tyskland, Lettland, Litauen, Estland och Polen har en del båtar för fjärrfiske.

Sammanlagt tonnage 2021
 1. Spanien, 329 374, 25,0%
 2. Frankrike, 176 331, 13,4%
 3. Italien, 146 777, 11,1%
 4. Nederländerna, 99 440, 7,5%
 5. Portugal, 89 945, 6,6%
 6. Grekland, 69 016, 5,2%
 7. Danmark, 66 815, 5,1%
 8. Irland, 58 954, 4,5%
 9. Tyskland, 57 293, 4,3%
 10. Lettland, 36 030, 2,7%
 11. Polen, 32 396, 2,5%
 12. Sverige, 28 577, 2,2%
 13. Litauen, 22 371, 1,7%
 14. Estland, 17 551, 1,3%
 15. Finland, 15 922, 1,2%

Antal anställda i fisket mätt i heltidsekvivalenter, 2019

 1. Spanien, 27 805
 2. Italien, 17 124
 3. Grekland, 16 109
 4. Storbritannien, 7 984
 5. Frankrike, 7 533
 6. Portugal, 7 408
 7. Kroatien, 3 125
 8. Irland, 2 758
 9. Tyskland, 991
 10. Danmark, 984
 11. Bulgarien, 938
 12. Cypern, 741
 13. Sverige, 729

När det gäller vad som fiskas är de två mest fiskade arterna sill och skarpsill. 7 av de 15 mest fiskade arterna är små pelagiska fiskar, 2 är tonfiskar och 3 är torskfiskarna. Tonfiskarna skipjack och gulfenad tonfiske samt argentinsk kummel fiskas inte i europeiska vatten

Mest fiskade arter, art, ton, andel (2019)

 1. Sill (strömming), 678 848, 14,1 %
 2. Skarpsill (brisling), 429 227, 8,9 %
 3. Kolmule (blåvitling), 351 079, 7,3 %
 4. Makrill, 327 610, 6,8 %
 5. Skipjack (bonit), 226 513, 4,7 %
 6. Sardin, 184 135, 3,8 %
 7. Hästmakrill, 158 375, 3,3 %
 8. Ansjovis 114 904, 2,4 %
 9. Gulfenad tonfisk, 113 048, 2,3 %
 10. Tobis, 110 724, 2,3 %
 11. Kummel, 103 677, 2,1 %
 12. Torsk, 103 597, 2,1 %
 13. Argentinsk kummel, 98 542, 2,0 %
 14. Taggmakrill, 75 886, 1,6 %
 15. Rödspätta, 61 522, 1,3 %
Fisket i olika länder

Den vanligaste fångsten i Tyskland, Estland, Nederländerna, Finland och Sverige samt den näst vanligaste i Danmark, Litauen, Polen och Storbritannien är sill. Skarpsill är den vanligaste fångsten i Bulgarien, Danmark, Litauen och Polen samt den näst vanligaste i Estland, Finland och Sverige. Fisket i Danmark och Sverige domineras av samma tre arter, sill, skarpsill och tobis. Fisket i östersjöländerna Estland, Finland, Litauen och Polen är inriktat på sill och skarpsill (vassbuk).

Ansjovis är den vanligaste fångsten i Grekland och Italien samt den näst vanligaste i Kroatien medan sardin är den vanligaste fångsten i Kroatien och den näst vanligaste i Grekland. De viktigaste arterna för fisket i Medelhavet är uppenbarligen sardiner och ansjovis.

Makrill är den vanligaste fångsten i Irland och Storbritannien. Taggmakrill den vanligaste fångsten i Lettland, Portugal och Montenegro och hästmakrill den näst vanligaste i Portugal och Lettland. Kolmule (blåvitling) är den nästa vanligaste fångsten i Tyskland och Nederländerna. Det största lettiska fisket sker i Atlanten och inte i Östersjön då 3 av de fyra mest fiskade arterna i Lettland inte finns i Östersjön.

Argentinsk kummel är den näst mest fiskade arten i Spanien. Skipjack den mest fiskade arten i Frankrike och Spanien. I Frankrike är gulfenad tonfisk den näst mest fiskade arten. Ingen av dessa tre arter fiskas i europeiska vatten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “EU:s fiske och fiskenationer”

Kommentarer är stängda.