Mest fiskade torskfiskar

Torskfiskar är i huvudsak havslevande men en art, lake, lever i sötvatten. Många av dem fiskas för mat och fisket har varit omfattande i århundraden. De flesta arter lever på norra halvklotet. Det historiskt viktigaste arten för fisket är torsk. Det är en mycket bara matfisk som överfiskades kraftigt under 1970-talet och 1980-talet. Något som ledde till kollaps för bestånden på Grand Banks och Georges Bank liksom i Bohusläns fjordar och i Östersjön. Det sistnämnda torskbeståndet började återhämta sig men sen kom klimatförändringarna och det kollapsade fullständigt.

Idag är den mest fiskade torskfisken istället alaska pollock och den näst mets fiskade är kolmule. Alaska pollock fiskas främst till mat medan kolmule främst används till fiskmjöl. Andra torskfiskar som också fiskas i stor utsträckning är flera olika arter av kummel, sej, kolja, stillahavstorsk, hoki och sperling.

Några torskfiskar som fiskas i mindre utsträckning är långa, sydlig blåvitling, vitling, bleka, lubb, birkelånga, skäggtorsk och glyskolja. Sen finns det förstås torskfiskar som nästan inte fikas allas eller inte fiskas.

Den enda grupp av fiskar som är utsatta för ett större fiske än torskfiskarna är sillfiskarna. Andra fiskgrupper som fiskas i stor utsträckning är makrillfiskar, tonfiskar och laxfiskar.

Mest fiskade torskfiskar, ungefärliga årliga landningar
 1. Alaska pollock, 3 miljoner ton
 2. Kolmule (blåvitling), 1,5 miljoner ton
 3. Torsk, 1 miljon ton
 4. Nordlig stillahavskummel, 400 000 ton
 5. Sej, 350 000 ton
 6. Kolja, 300 000 ton
 7. Argentinsk kummel, 300 000 ton
 8. Stillahavstorsk, 200 000 ton
 9. Hoki, 180 000 ton
 10. Kapkummel, 150 000 ton
 11. Europeisk kummel, 100 000 ton
 12. Sperling (vitlinglyra), 100 000 ton
 13. Sydlig stillahavskummel, 50 000 ton
 14. Långa, 40 000 ton
 15. Sydlig blåvitling, 30 000 ton
 16. Vitling, 20 000 ton

Det sammanlagda fisket av alla kummelarter är cirka 1 – 1,2 miljoner ton per år.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!