Sardineller i Atlanten

Sardineller är en grupp stimlevande sillfiskar som är nära släkt med trådsillarna. Sardineller finns i Atlanten, Indiska Oceanen och de västra delarna av Stilla havet. I Atlanten finns rund sardinell (Sardinella aurita), flat sardinell (Sardinella maderensis) och brasiliansk sardinell (Sardinella brasiliensis ). Fiskas i stor utsträckning men de olika arterna urskiljs sällan i statistiken utan redovisas ofta ihop.

Rund sardinell

Rund sardinell lever på båda sidor av Atlanten. I öster finns arten från Marocko i norr hela vägen ner till Sydafrika i söder samt i Medelhavet och Svarta havet. På västra sidan av Atlanten återfinns den från Mainebukten i norr ner till Karibien och Mexikanska gulfen och vidare ner till Uruguay och Argentina i söder.

 

Lever pelagiskt kring kusterna nära ytan eller ner till 350 meter. Födan består av kräftdjur, fiskyngel, små fiskar och phytoplankton. Kan bli upp till 30 cm lång men vanligen mellan 20 och 25 cm. Leker på de flesta håll i juli-augusti.

Rund sardinell. Bild: FAO

Rund sardinell är den vanligaste av sardinellerna i Atlanten och huvuddelen av sardinellfisket sker på denna art. I östra Atlanten och Medelhavet fiskas den ihop med flat sardinell och ofta är det en bifångst i sardinfisket. I västra Atlanten fiskas den ihop med brasiliansk sardinell. Vissa länder rapporterar dock arterna separat.

Viktig art för fisket i Västafrika där den främst fiskas för konsumtion. Den fisk som fångas i sardinfisket blir i allmänhet fiskmjöl numera. Fisket i Västafrika är idag omkring 300 000 ton. På 1990-talet och 2000-talets första årtionde var fisket uppemot 600 000 ton per år. Fiskas i Västafrika med snörpvad, flyttrål, garn, bottengarn och landvad. Viktiga fiskenationer är Mauretanien, Ghana och Senegal.

Flat sardinell

Flat sardinell som också kallas afrikansk sardinell eller madeirasardinell finns i östra Atlanten mellan Marocko i norr och Namibia i söder samt i Medelhavet. Ovanligare än rund sardinell och förmodligen utsatt för överfiske. Beståndet är troligen också överfiskat.

Kan bli upp till 30 cm lång men vanligast mellan 20-25 cm. Lever kustnära i stim på grunt vatten på 0 till 50 meter djup. Tål låg salthalt. Lever på på zooplankton, phytoplankton och små fiskar. Leker en gång om året i juni-juli. Genom årliga vandringar från norr till söder i västra Afrika mellan Sierra Leone och Mauretanien liksom i södra Afrika mellan Gabon och Angola.

Fiskas ofta ihop med rund sardinell och som bifångst vid sardinfiske. Viktig art för fisket i Västafrika där den främst fiskas för konsumtion. Den fisk som fångas i sardinfisket blir i allmänhet fiskmjöl numera. Fisket av flat sardinell är mindre än fisket av rund sardinell, omkring 120 000 ton till 140 000 ton per år. Fiskas i Västafrika med snörpvad, flyttrål, garn, bottengarn och landvad. Senegal och Mauretanien är de viktigaste fiskenationerna.

Brasiliansk sardinell

Brasiliansk sardinell finns från Mexikanska gulfen ner till södra Brasilien.

Kan bli upp emot 27 cm långa men vanligen kring 20 cm. Stimfisk som lever kustnära.

 

Viktiga för fisket i Venezuela och Brasilien där den främst fiskas för konsumtion. Fiskas i allmänhet tillsammans med rund sardinell. Fisket är idag kring 50 000 ton per år. På 1970-talet fiskades omkring 150 000 ton per år men efter 1980-talet det har fisket minskat rejält. Fiskas främst med snörpvad.

Bonga

Bonga (Ethmalosa fimbriata) eller bonga shad är en sillfisk som finns i Västafrika från Västsahara i norr till Angola i söder.

Kan bli upp till 46 cm lång men är vanligtvis kring 25 cm. Lever på grunt vatten och mycket kustnära, i bräckt vatten, laguner, flodestuarier och floder. Leker året runt.

Fiskas i det kustnära småskaliga fisket med garn, snörpvad eller landvad men tas också som bifårngst vid trålfiske av sardiner och sardineller. Bonga är mycket viktig för lokalbefolkningen i Västafrika och trålfisket där fångsten går till fiskmjölsfabrikerna innebär troligtvis att det fiskas allt för mycket. Bonga för konsumtion röks och torkas. Totalt fiskas omkring 350 000 ton per år och fisket har ökat stadigt sen 1980-talet. De viktigast fiskenationerna är Guinea-Conakry, Senegal, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Nigeria och Kamerun.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!