Menhaden – fiskoljefiskar

Menhaden är en grupp sillfiskar som främst finns i Atlantens västra delar längs med Amerikas kuster. Det finns flera arter som exempelvis atlantisk menhaden (Brevoortia tyrannus), gulfmenhaden (Brevoortia patronus), brasiliansk menhaden (Brevoortia aurea), argentinsk menhaden (Brevoortia pectinata), gulfenad menhaden (Brevoortia smithi) och småfjällig menhaden (Brevoortia gunteri). Dessutom finns Stillahavsmenhaden (Ethmidium maculatum).

Menhaden lever i stora stim och äter plankton och alger. Den har stor betydelse för miljön i kustnära grunda vatten Leker i öppna havet dit den flyttar på vintern. Under våren söker de sig mot kusten och grundare vatten.

Atlantisk menhaden

Atlantisk menhaden finns från Nova Scotia i norr till Florida i söder. Kan bli uppemot 40 cm lång. Gulfena menhaden finns längs USA:s kust från Louisiana till Virginia.

Leken för atlantisk menhaden sker antingen på våren, hösten eller sommaren beroende på var de lever. De som lever längst i norr leker först, därefter de längs med kusten söder om Long Island till South Carolina och därefter beståndet utanför Florida.

Atlantisk menhaden. Public domain

Gulfmenhaden

Gulfmenhaden finns längs Mexikanska gulfens kuster från Florida i öster hela vägen till Yucatanhalvöns västsida. Småfjällig menhaden lever i samma område.

Lever på djup mellan 0 och 50 meter. Nära kusten på sommaren men flyttar i allmänhet längre ut til havs i oktober. Leker på vintern ute till havs. Blir normalt omkring 20 cm lång men kan bli omkring 30 cm lång. Småfjällig menhaden blir ungefär lika stor som gulfmenhaden och leker på vintern.

Gulfmenhaden. Bild: H. L. Todd – Goode G. B. Public domain

Brasiliansk menhaden

Brasiliansk menhaden lever längs kusten från Rio de Janeiro i norr till Rio de la Plata i söder. Lever på 0-50 meter djup. Kan bli över 30 cm lång. Längs Argentinas kust lever argentinsk menhaden.

Stillahavsmenhaden

Stillahavsmenhaden finns längs Sydamerikas kust från Ecudaor ner till Talcahuano i Chile. Lever på 0-50 meters djup. kan bli omkring 30 cm lång. Leker på våren.

Stillahavsmenhaden. Bild: Natgez. Public domain

Fiske

Atlantisk menhaden och gulfmenhaden fiskas i stor omfattning. Brasiliansk menhaden i mindre omfattning. De övriga fångas kanske mest som bifångst. Fiskas med snörpvad och med hjälp av flygplan som lokaliserar stimmen från luften. Ett mindre garnfiske finns också. Fångsten används uteslutande för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Den stora fiskenationen när det gäller atlantisk menhaden och gulfmenhaden är USA. Brasiliansk menhaden fiskas främst av Brasilien och Uruguay.

Fisket av menhaden har pågått under lång tid. Den årliga fångsten av atlantisk menhaden är idag cirka 200 000 ton medan den årliga fångsten av gulfmenhaden är cirka 450 000 ton. Ett enda företag, Omega Protein, tar 90% av fångsten. Vid fiske av gulfmenhaden fångas småskalig menhaden som bifångst och vid fiske av atlantisk menhaden fångas gulfenad menhaden som bifångst..

Fångst av atlantisk menhaden. Källa: FAO

Fångst av gulfmenhaden. Källa: FAO

Läs mer:

Ett svar på “Menhaden – fiskoljefiskar”

Kommentarer är stängda.