Kungsmakrillar i Atlanten

Makrillarter som tillhör släktet Scomberomorus kallas spansk makrillar på engelska (spanish mackerell) men det är lite dumt på svenska då det finns en äkta makrill som heter spansk makrill. Den mest kända makrillen i släktet Scomberomorus som lever i Atlanten är kungsmakrill så låt oss kalla makrillarna i släktet Scomberomorus för kungsmakrillar i brist på annat svenskt ord.

De flesta av de arter som jag valt att kalla kungsmakrillar fiskas kommersiellt i ett småskaligt fiske med dörj, pilk, spö eller långrev. I Asien finns det arter som fiskas kommersiellt i mycket stor utsträckning. I Atlanten ser det dock annorlunda ut. Det finns sammanlagt 5 arter av kungsmakrillar i Atlanten, kungsmakrill (Scomberomorus cavalla), fläckig kungsmakrill (Scomberomorus maculatus), cero (Scomberomorus regalis), västafrikansk kungsmakrill (Scomberomorus tritor) och serra (Scomberomorus brasiliensis). Alla fiskas där de finns.

Sammanlagt fiskas det kanske 180 000 ton kungsmakrillar per år i Atlanten. Huvuddelen fiskas i sportfisket men en stor del tas också i det kommersiella fisket som kanske fångar cirka 60 000 ton per år.

Kungsmakrill

Kungsmakrill finns från Massachusetts i USA i norr till Rio de Janeiro i Brasilien i söder. Däribland i hela Karibien, Karibiska havet och Mexikanska gulfen.

Det är en rovfisk som lever på mindre fiskar som exempelvis sardiner, ansjovis, taggmakrillar, scad och vekfisk. Bestånden av kungsmakrill vandra mellan lekområden och uppväxtområden och leken sker i US-amerikanska vatten mellan maj och augusti och I Mexikanska gulfen under sommaren. Lever på djup mellan 10 och 40 meter men hittas ibland ända ner till 140 meters djup.  Normalt cirka 70 cm lång som vuxen men kan bli 140 cm. Väger normalt 5-14 kg men kan bli upp till 40 kg.

Kungsmakrill. Bild: NOAA

När det gäller kungsmakrill uppger US-amerikanska NOAA att det fångas cirka 23 000 ton per år i det kommersiella fisket och cirka 48 000 ton i sportfisket, men FAO:s siffror som handlar om den kommersiella fångsten i hela världen anger att det fiskas cirka 10 000 ton per år. FAO:s siffror verkar vara en klar underskattning.  Om vi räknar hela världen så kanske det kommersiella fisket  är nånstans mellan 30 000 och 40 000 ton. Kungsmakrill fiskas med pilk, spö, dörj och garn. Bifångsterna är försumbara.

Fisken säljs färsk i form av filéer och kotletter eller hel. Ibland också fryst som kotletter eller filéer. Äts grillad, stekt, ugnsbakad eller rökt.

Fläckig kungsmakrill

Fläckig kungsmakrill eller atlantic spanish mackerel som den heter på engelska finns från Massachusetts i nor ner till Mexikanska gulfen och Yucatanhalvöns västra sida.

Lever på grund vatten på mellan 4 och 12 meters djup, ibland ner till 25 meter. Det verkar finnas två olika bestånd som båda verkar övervintra vid Florida. På våren vandrar det ena beståndet norrut ända till Massachusetts och det andra beståndet väster- och söderut i Mexikanska gulfen. Beståndet i Mexikanska gulfen leker mellan maj och september medan beståndet längs med USA:s östkust leker mellan april och september. Ju längre norrut, desto senare.

Kan bli upp till 84 cm långa men vanligen 30 till 50 cm. Lever på mindre fiskar som exempelvis ansjovis, menhaden, alewife och trådsill.

Fläckig kungsmakrill. Bild: NOAA

Enligt US-amerikanska NOAA fiskat ungefär 23 000 ton varje år i det kommersiella fisket och cirka 76 000 ton i sportfisket. Totalt kanske det kommersiella fisket inklusive fisket i Mexico fångar cirka 25 000 ton per år. Det kommersiella fisket sker främst med garn och dörj.

Säljs framförallt som filéer men används också som sushi och brukar då kallas sawara som är det japanska namnet på japansk kungsmakrill.

Cero (karibisk kungsmakrill)

Cero, karibisk kungsmakrill eller ceromakrill finns i västra Atlanten från Cape Cod i Massachusetts ner till Rio de Janeiro i Brasilien. Finns också i hela Karibien.

Blir något större än atlantisk kungsmakrill. En mycket populär sportfisk i Karibien men fiskas också kommersiellt i ett småskaligt fiske. Lever på djup mellan 1 och 20 meter. Kan bli 183 cm lång men är normal kring 30-40 cm.

Karibisk kungsmakrill

Serra (brasiliansk kungsmakrill)

Brasiliansk kungsmakrill finns från Karibiska havet och Centralamerikas kust mer till Rio Grande do Sul i Brasilien. Förekommer i hela Karibien inklusive längs med Sydamerikas kust. Kan bli upp till 125 cm lång men normalt kring 65 cm. Fiskas kommersiellt i ett småskaligt kustnära fiske i hela sitt utbredningsområde.

Brasiliansk kungsmakrill

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!