Klimatet – orsak till problem med fiskbestånden i Östersjön

Ny finsk forskning visar att problemen för olika fiskbestånd i Östersjön till stor del beror på klimatförändringar. Det understryker det som tysk forskning redan kommit fram till. Den tyska forskningen kunde vis att ökad vattentemperatur i Östersjön har lett till att leken misslyckas för den vårlekande sillen i västra Östersjön, den så kallade rügensillen.

Den nya finska forskningen visar att uppvärmningen av Östersjön tillsammans med andra klimatförändringar (ökad nederbörd, mildare vintrar) med mera lett till att Östersjön inte bara blivit varmare utan också sötare. Dessutom medverkar det varmare vattnet till att skapa syrefria bottnar.

De har också konstaterat att sillen (strömmingen) även på andra håll än i södra Östersjön fått problem med leken och fortplantningen. Det är troligen inte helt osannolikt att detta främst drabbar den vårlekande sillen på det sätt som tyska forskare redan visat.

Kollaps för bestånd av saltvattensfiskar

De finska forskarna menar att torskkollapsen i huvudsak beror på klimatförändringar. Dessutom menar de att klimatförändringarna snart kommer att innebära att sillbeståndet snart kollapsar även det:

Strömmingen kan snart stå inför samma öde som torsken, som inte längre klarar av att föröka sig i Östersjöns varma och söta vatten.

Det förklarar Jari Hänninen, ledande forskare vid institutet för skärgårdshavsforskning vid Åbo Universitet, i en intervju med Yle Uutiset.

– Vattnet i Östersjön har i dag en så låg salthalt att det passar bättre för arter som hör hemma i sjöar. Och det passar inte alls för strömmingen, som gillar att äta arter som hör hemma i havsvatten, förklarar Hänninen.

Den finska forskningen vederlägger helt vissa svenska forskares fantasier (det finns inga bevis för påståendena) om att yrkesfisket är orsaken till problemen för de vårlekande sillbestånden. Det betyder också att minskat fiske inte kan rädda det redan kollapsade torskbeståndet och inte heller sillbeståndet (eller sillbestånden) i Östersjön.

De minskade bestånden kommer dock att drabba yrkesfisket som får mindre fisk att fånga. Mindre bestånd leder till mindre kvoter. I alla fall så länge det bara fiskas samma gamla arter. Enda chansen för yrkesfisket att överleva är att satsa på nya arter. Brax, svartmunnad smörbult, id, spigg med mera. Regleran för fisket måste också anpassas till detta.

Yrkesfisket är inte problemet i sammanhanget utan istället ett offer för klimatförändringarna.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!