Artikelserie i DN om det pelagiska fisket

Den första artikeln i en serie artiklar om det pelagiska fisket i DN har publicerats idag. Jag själv figurerar i den med anledning av yrkesfiskaren Dennis Bergmans överfall på mig under en fiskerikonferens i Stockholm. Media fokuserar på konflikter och motsättningar istället för att fokusera på lösningar och det som är bra. Det är vad de brukar göra. Det är medias livsluft. På så sätt blir media ofta en del av problemet och skapar problem istället för att fungera som en del av lösningen. Media lever på och deltar i skapandet av konflikter.

När det gäller själva överfallet på mig skrev jag så här direkt efter den aktuella konferensen:

Problemet i sammanhanget är att yrkesfiskarna från södra Norrland och Stockholmsområdet tror att de vet bättre än alla andra. Det ”vet” varför det inte finns sill (strömming). Det finns enligt dem bara en enda anledning. Fiskarna från Västkusten med sina stora trålare. Den inställningen bäddar för att göra en lösning svår. De är i många fall inte beredda att lyssna på forskarna och inte beredda att kompromissa.

Det kommer troligen att leda till att de går i konkurs allihop. Även de som är beredda att lyssna på andra och att kompromissa kommer att drabbas på grund av sina östkustkollegors konfrontativa inställning. Detta syntes och märktes inte i den publika och offentliga diskussionen men var tydligt i de informella samtal, diskussioner och prat som ägde rum under mötet raster och måltider.

Konfrontativ inställning

Värst var en yrkesfiskare från södra Norrland som när jag försökte prata med honom omedelbart blev otroligt aggressiv och inte kunde lyssna. Jag skulle enligt honom överhuvudtaget inte komma fram till honom för att prata och han var fullständigt ointresserad av att prata med yrkesfiskare från Västkusten. Att trålare erbjudit strömming till surströmmingsfabrikanterna trodde han inte ett dugg på för de hade ju inte erbjudit hans företag nån fisk.

När jag då påpekade att han knappast skulle kunna ta emot fisk från en stor trålare på grund av mängden blev han hysterisk och greppade tag i mig. Det var millimeter från att han började slåss med mig. Då försökte jag gå därifrån men då höll han fast mig och skrek åt mig. Han lyckades till slut komma på andra tankar, släppte mig. Jag kunde då gå därifrån. Senare i diskussionen riktade han ett direkt personangrepp mot mig från scenen (han var med i panelen för silldiskussionen) men det var ingen katastrof för då för då fick jag möjlighet att tala en lite längre stund.

Det är inget större fel på DN-artikeln. Bergman medger att han gav sig på mig. I övrigt skiljer sig våra bilder åt. Men helt klart är att DN verkar ha som avsikt  att presentera en bild av konflikt. Det kommer inte att göra debatten och diskussionen bättre. För hans attack mot mig är bara toppen av ett isberg vad det gäller våld och hot riktat mot yrkesfiskare på Västkusten.

Många gånger har det riktats hot om våld mot Västkustfiskare och deras familjer. Naturligtvis är sådant oacceptabelt. Det hör inte hemma i en civiliserad debatt och diskussion. På konferensen i Stockholm riktade jag därför en strak kritik mot sportfiskares, stockholmsbors och en del småskaliga yrkesfiskare hatfyllda uppträdande gentemot västkustfiskare. Att det inte på något sätt kunde vara okej att uttala sig så aggressivt, hatfyllt och negativt som många gjorde. Till och med på konferensen i Stockholm. För att debatten ska kunna fungera måste de behandla yrkesfiskarna på Västkusten som människor och kollegor, inte som fiender.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!