Norra skärgården – Glittfors och Wijkland

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiskeri AB.

Glittfors och WIjkland

Glittfors Fiskeri AB på Björkö är ett fiskeriföretag som har Thomas Andersson som huvudägare och Jonas (Olsson) Wijk som trolig delägare. Jonas Wijk är för sin del huvudägare i Wijkland Fiskeri AB med Thomas Andersson som trolig delägare.

Styrelsen i Glittfors Fiskeri AB består av Thomas Andersson som ordinarie och Jonas Wijk som suppleant. I Wijkland Fiskeri AB har de omvända roller. Jonas Wijk är också ägare av Jonas Fiske AB där han är ordinarie styrelseledamot med Anna Wijk som suppleant. Bolaget är av allt att döma ett bolag genom vilket Jonas Wijk tar ut sin lön.

Glittfors Fiskeri AB äger trålaren GG 200 Glittfors på 73 bruttoton medan Wijkland Fiskeri AB äger både GG 82 Wijkland på 79 bruttoton. Bägge används främst till kräftfiske och båda företagen har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk (torsk, kolja, sej, rödspätta).

GG 200 Glittskär

Omsättningen för Glittfors Fiskeri AB år 2019 var drygt 6 miljoner SEK med en obetydlig vinst. De bokförda tillgångarna var cirka 5,1 miljoner SEK varav drygt 3 miljoner SEK i fiskebåtar.

I Wijkland Fiskeri AB var omsättningen drygt 4 miljoner SEK med en obetydlig vinst. de bokförda tillgångarna var cirka 18,5 miljoner SEK varav 10 miljoner i fiskebåtar och drygt 6 miljoner i fiskemöjligheter.

GG 82 Wijkland och GG 168 Tromsö på Björkö

Förutom i de egna företagen är Thomas Andersson suppleant i Västkustfisk SVC AB. Jonas Wijk har inga uppdrag vid sidan av de egna bolagen.

Läs mer:

Rörö
Fotö
Hönö
Öckerö
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!