Nationella yrkesfiskekonferensen

Den 23-24 november är det en konferens i Uddevalla som kallas den Nationella yrkesfiskekonferensen. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsnätverket. Den äger rum på Hotell Bohusgården i Uddevalla.

Konferensen ger deltagarna möjlighet att träffa och prata med bland annat yrkesfiskare, myndighetspersoner och företrädare av fiskets olika segment. Du kommer redan vid anmälan kunna bidra till spännande samtal genom att skicka in vilka viktiga frågor du vill ställa.

Program och talare är bland annat:
Svenskt fiske – möjligheter och utmaningar.

Ett moderatorlett samtal med yrkesfiskets organisationer. Dessa är Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Sveriges Fiskares PO (SFPO), Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO), Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, PO Kustfiskarna Bottenhavet (POKB), Sveriges Yrkesfiskares ek.för. (SYEF) och Norrbottens Kustfiskares PO (NKFPO) med flera. Vilka som kommer att vara med på konferensen känner jag inte till, men de fyra förstnämnda är väl de troliga.

Nyetablering av fiskare i kustområden och insjö.

Qamer Chaudhry från Havs- och vattenmyndigheten.

Regeringens arbete för ett hållbart fiske.

Landsbygdsminister Peter Kullgren.

REM (Remote Electronic Monitoring), dvs kamerövervakning.

Anna Söderblom från Havs- och vattenmyndigheten.

Utflyttning av trålgränserna i Östersjön och Bottniska viken.

Fredrik Palm och Max Vretborn från Havs- och vattenmyndigheten.

Handlingsplan för den blå värdekedjan inom pelagiskt fiske.

Lina Waara från Jordbruksverket.

Demersalt fördelningssystem med fiskerättigheter.

Qamer Chaudhry och Karin Kataria från Havs- och vattenmyndigheten.

Förslag till nya havsplaner.

Joacim Johannesson från Havs- och vattenmyndigheten.

Vad vill politikerna?

Moderatorlett panelsamtal med politiker med ansvar för fiskefrågor ifrån Miljö- och Jordbruksutskottet. Carl Dahlberg (Moderator), Emma Nohrén (MP), Johanna Hornberger (M), Kjell-Arne Ottosson (KD), Tomas Kronståhl (S), Anders Karlsson (C), Andrea Andersson Tay (V) och Tomas Brandberg (SD).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!