Jo, sill från Östersjön blir laxfoder i Norge

Tidningen Skärgården utropar att svensk sill inte blir laxfoder i Norge. Det är rätt såtillvida att svenskfångad sill fiskad i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt inte blir laxfoder eller ens någon slags foder. Men, påståendet är också fel.

Majoriteten av sillen från Östersjön blir fiskmjöl och fiskolja. Huvuddelen av fiskmjölet och fiskoljan blir en ingrediens i foder. Det mesta av fodret används i fiskodlingar, i del flesta fall i laxodlingar varav de allra flesta finns i Norge. Så svenskfångad sill från Östersjön blir utan tvekan till lax från norska laxodlingar.

Däremot utgör sill från Östersjön en försumbar del av den mängd foder som ges till laxen i laxodlingarna i Norge. Fiskmjöl och fiskolja utgör för det första en minoritet av ingredienserna i fodret. Mängden fiskmjöl och fiskolja som tillverkas från Östersjöns sill är i förhållande till världsproduktionen av fiskmjöl försumbar. Den andel som fiskmjöl och fiskolja utgör av fodret till den odlade laxen är därmed också försumbar. För laxodlingarnas del spelar därför fisket i Östersjön ingen som helst roll.

Totalt utgör sill bara 4% av laxfodret och det mesta av det kommer från rens och restprodukter från produktionen av sill för konsumtion. Bara 0,8% kommer från sillfiske för fiskmjölstillverkning.

Odlingarnas betydelse för fisk och vad sillen från Östersjön och Bottenhavet används till är därmed hel försumbar. Laxodlingarna i Norge styr med andra ord inte på något sätt efterfrågan på sill från Östersjön och vad den används till.

Det som styr är istället den bristande efterfrågan på sill/strömming för konsumtion. När nästan ingen vill köpa sill/strömming för konsumtion finns inget annat val för yrkesfiskarna än att sälja den fångade sillen/strömmingen till fiskmjölsfabrikerna.

Det finns heller inget samband mellan vad sillen används till och stora fiskebåtar. Att stora båtar, skulle förhindra användning av sill till konsumtion är bara dumheter. Majoriteten av den sill som de stora båtarna fångar går nämligen till konsumtion. Idag bedriver de inte heller nåt riktat sillfiske i Östersjön förutom det riktade sillfiske som bedrivs i Bottenhavet.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!