Olagligt att sätta kvoter som leder till överfiske

Enligt en dom i EU-domstolen är det olagligt att sätta kvoter som medför överfiske. Överfiske är när det fiskas mer än vad som anses vara hållbart. Domen rör ett fall på Irland där kvoter regelmässigt satts högre än vad rådgivningen ansett vara hållbart. Kvoterna det handlar om är vad jag förstår kvoterna på makrill, sill och blåvitling i Nordatlanten.

Problemet med kvoterna i Nordatlanten är att de olika länder som de berör inte kan komma överens. EU, Storbritannien, Norge, Island, Grönland, Ryssland och Färöarna ska komma överens om kvoterna. Det har inte lyckats på många år. Framförallt för att Norge, Island, Grönland och Färöarna på eget bevåg sätter kvoter för sig själva utan att bry sig om de vetenskapliga råden. Det är då svårt för EU att i förhandlingar komma fram till kvoter i enlighet med de vetenskapliga råden.

Resultatet av domen kan i framtiden bli att EU låter bli att förhandla om kvoterna och sätter sin egen kvot inom de ramar de vetenskapliga råden ger. På det sättet kan de undvika att fatta beslut om kvoter utöver de vetenskapliga råden och undvika att bli fällda i domstolen. Men resultatet är att det blir mycket sämre för fiskbeståndet och de totala kvoterna (som EU-ministrar alltså då inte beslutar om) blir mycket större än de vetenskapliga råden. Miljörörelsen kommer alltså att kraftigt ha försämrat läget för det nordatlantiska besrånden.

Fallet har fått svenska miljövänner och sportfiskare att utropa att domen kan ha betydelse för kvoterna på sill i Östersjön. Men problemet där är ju att överfiske inte förekommer och att beståndet inte är överfiskat. Dessutom har ju kvoterna satts i enlighet med de vetenskapliga råden under lång tid. Det finns alltså ingen som helst likhet mellan situationen för sillen och sillkvoterna i Östersjön och domen kring de nordatlantiska kvoterna.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!