Rovfiske finns inte i Europa

En person jag känner kommenterade miljöpartiets förhållandevis bra valresultat med att det var bra att Isabella Lövin kom in i EU-parlamentet igen. Detta för att hon då skulle kunna fortsätt sitt arbete mot rovfiske. Det är två problem med detta uttalande. Nåt rovfiske finns inte i Europa och Isabella Lövin har gjort mer dåligt än bra för fisken och fisket.

De allra flesta fiskbestånd i Nordöstatlanten är hållbart fiskade eller underfiskade. Bara ett fåtal fiskbestånd är överfiskade. Mycket få bestånd överfiskas och de flesta bestånd fiskas hållbart med hjälp av vetenskapligt fastställda kvoter. Utvecklingen har varit positiv i 30 år men det finns tecken på att det utvecklats sämre under de senaste åren. Det mest tyder på att det beror på ett allt varmare klimat.

Detta går att utläsa av beståndsuppskattningar och rapporter som publicerats av Internationella Havsforskningrådet (ICES). Men det finns även en mängd andra rapporter som dock i huvdsak är baserade på data från ICES. 72% av alla fiskbestånd i nordöstra Atlanten är inte överfiskade. Fiskbiomassan i nordöstra Atlanten sen 2007. Sen nästan 10 år tillbaka har fisketrycket inte ökat och de senaste åren har det minskat.

Ökad fiskbiomassa i Nordatlanten.

Ökad fiskbiomassa i Nordatlanten. Källa: REPORT CFP MONITORING / STECF 2022

Å 1990-talet var 90% av fiskbestånden i Nordostatlanten överfiskade. Förbättringen sen dess har varit överväldigande och tydlig. 2020 var det bara cirka 30% av bestånden och då handlade det främst om mindre bestånd som står för en mycket liten del av landningarna. De stora bestånden som står för huvuddelen av den landade fisken är hållbart fiskade.

I Östersjön finns också vissa problem som framförallt berör torsken. Men det fiskas idag ingen torsk. För skarpsillen och sillen finns inga problem även om skarpsillen överfiskas enligt ICES. Beståndet är dock inte överfiskat.

Medelhavet

I Medelhavet och Svart havet är det tyvärr annorlunda då det egentligen inte finns någon modern fiskeriförvaltning alls i området. De flesta fiskbestånd i Medelhavet och. Svarta havet är därför överfiskade och utsatta för pågående överfiske. Men den totala fiskbiomassan har trots det ökat i Medelhavet.

Omfattande överfiske i Medelhavet

Omfattande överfiske i Medelhavet. Källa: REPORT CFP MONITORING / STECF 2022

Uppenbart så finns det idag inget rovfiske i Europa. Min bekant har helt enkelt fel. Och med tanke på Lövins återkommande lögner om fisket hoppas jag att hon inte får några som helst fiskerirelaterade uppdrag i EU.

Läs mer: