Inbjudan till dansk debatt om industrifiske

Marine Ingredients Danmark och Danske Havne har bjudit in till en debatt om industrifiske. Industrifiske är fiske av fiskarter som används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. De viktigaste sådan arterna i det danska fisket är tobis, brisling (skarpsill), sperling (vitlinglyra) och blåvitling. På svenska kallas industrifiske ofta för foderfiske.

Debatten som ursprungligen var tänkt att äga rum den 18 juni flyttades först till den 15 september men har nu flyttats till den 11 december. Anledningen till att den inte kunde genomföras den 18 juni var att det kom ett danskt val emellan som resulterade i regeringsskifte. Danmark är Europas ledande industrifiskenation och internationellt är Danmark den 7:e största producenten av fiskmjöl och den fjärde största producenten av fiskolja. Exporten av fiskmjöl och fiskolja står för 20% av dansk fiskexport.

Samtidigt är det så att en mycket stor del av det danska industrifisket är svenskt, dvs det är svenska fiskare som äger båtarna och som fångar fisken. Dessutom är svenskar mycket stora intressenter, sannolikt de dominerande,  i två av Danmarks stora fiskmjölsfabriker, FF Skagen och Hanstholms Fiskemelsfabrik. Den senare är ett dotterbolag till FF Skagen. En annan stor dansk fiskmjöls- och fiskoljetillverkare är TripleNine som dessutom är en stor innehavare av fiskerättigheter för fisk som används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Program (se også baggrundsnotat om industrifiskeri)

Kl. 09.00 Registrering og morgenkaffe
Kl. 09.30 Åbning/introduktion til debatten af moderator

Gitte Lillelund Bech, direktør Danske Havne (bekræftet)

Kl. 09.40 Regeringens fiskeripolitik (oplæg og drøftelse)

Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister (V) (bekræftet)

Kl. 10.15 Industrifiskeri, proteinfisk og den gode historie

Tre korte oplæg (15 min.) og spørgsmål:

Willy B. Hansen, direktør Skagen Havn (tbc)
Johannes Palsson, formand Marine Ingredients Denmark (tbc)
Karen Hækkerup, direktør Landbrug & Fødevarer (tbc)

Kl. 11.15 Stræk ben og tal med din sidemand
Kl. 11.30 Stabile rammer og vilkår – udnyt mulighederne

Tre korte oplæg (10 min.) og spørgsmål:

Ivan Bundgaard Sørensen, formand Dansk Akvakultur (tbc)
Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening PO (tbc)
Christian Olesen, formand Danmarks Pelagiske PO (tbc)

Kl. 12.15 Politisk vilje til erhvervsfiskeri

Fire korte oplæg (5 min.), debat og spørgsmål:

Thomas Danielsen, MF og fiskeriordfører (V) (bekræftet)
René Christensen, MF og formand for Miljø- og Fødevareudvalget (DF) (tbc)
Rasmus Jarlov, MF og fiskeriordfører (K) (tbc)
Simon Kollerup, MF og fiskeriordfører (S) (tbc)

Kl. 12.55 Opsummering af moderator
Kl. 13.00 Sandwich og netværk
HG 265 Asbjørn

HG 265 Asbjørn. En större dansk pelagisk fiskebåt som också ägnar sig åt industrifiske. Bild: Kim Jørgensen, Dansk Fiskeri & Søfart

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!