Norges största fiskeriföretag blir ännu större

Norges största fiskeriföretag är inte Havfisk ASA även om de flesta tror det. Norges största fiskeriföretag är Austevoll Seafood ASA. Men de är inte störst i Norge, utan det är det största fiskeriföretaget i Norge på grund av sin verksamhet i Peru och Chile. I alla fall har företaget inte varit störst i Norge, men nu blir det ändring även på det Lerøy Seafood ASA köper majoriteten av aktierna i Havfisk ASA och Norway Seafoods ASA. Havfisk ASA har nästan 400 anställda medan Norway Seafoods ASA har nästan 900. Näst största ägare i de två företagen är danska Espersen A/S, en av världens största uppköpare och förädlare av torsk.

Största ägare i Lerøy Seafood Group ASA är Austevoll Seafood ASA. Största ägare i Austevoll Seafood ASA är familjen Møgster via Laco AS med Helge Arve Møgster (1953-) och barnen till hans bror Ole Rasmus Møgster (1958-2010) som huvudägare.

mogsterLaco AS (kallas i allmänhet Møgstergruppen) äger 55.55% i Austevoll Seafood ASA, dessutom några dotterbolag de äger till 100% , Møgster Havfiske AS, Møgster Management AS, Møgster Offshore AS och Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). Via Møgster Offshore AS kontrollerar Laco (Møgstergruppen) också 51,22% av det börsnoterade offshorebolaget DOF ASA. FMV är ett varv som bygger mindre båtar och fartyg inklusive fiskebåtar och offshorefartyg. DOF ASA har omkring 5 000 anställda och FMV har 80.

Förutom de 55,55% som Laco äger i Austevoll Seafood ASA så innehar Br. Birkeland AS 0,85% aktierna. Br. Birkeland är ett fiskeriföretag som kontrolleras av familjen Møgster genom att Austevoll äger 50% och Møgsterbas AS äger 3,44%. Møgsterbas ägs till 100% av Helge Møgster. Familjen Birkeland äger bara 28,3% av Br. Birkeland AS. Totalt har Austevoll-koncernen över 5 000 anställda.

Austevoll Seafood ASA är fokuserat på pelagisk fisk som de fiskar för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja, konserverad fisk och frusen fisk. En stor del av fisket sker i Peru och Chile via dotterbolagen. Sardiner och taggmakrill är målarterna. De används främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja, men också till inläggning och konservering. Austevoll är en av de större tillverkarna i världen av fiskolja och fiskmjöl genom sina sydamerikanska dotterbolag och det delägda bolaget Pelagia i Norge.

BirkelandI Norge sker fisket i det delägda Br. Birkeland AS  liksom i systerbolaget Møgsterbas AS och en del intressebolag i den delägda Pelagia-koncernen. I nordiska vatten handlar det främst om sill och makrill när det gäller frusen fisk, en verksamhet som drivs inom Pelagia-koncernen i Norden och i de sydamerikanska företagen, blåvitling (kolmule), tobis, lodda, skarpsill (brisling) och vitlinglyra (øyepål) för tillverkning av fiskolja och fiskmjöl. Br. Birkeland AS har totalt omkring 70 anställda.

LerøyOckså när det gäller laxodling hör Austevoll Seafood till de största genom sitt dotterbolag Lerøy Seafood och sitt intressebolag Br. Birkeland. Br. Birkeland är i huvudsak ett fiskeriföretag som driver sin verksamhet i ett par dotterbolag, Br Birkeland Fiskebåtrederi AS, Talbor AS, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS. I styrelsen för Birkeland sitter Helge Møgster, Arne Møgster, Alf Oddvar Bjånes och Arne Birkeland. Lerøy Seafood äger 50,71% i bolaget Sjøtroll Havbruk AS som är ett företag där också andra grenar av släkten Møgster är delägare. Dessutom äger Lerøy Seafood 50% i Norskott Havbruk som har dotterbolaget Scottish Seafarms Ltd med nästan 400 anställda. Det sistnämnda företaget är Storbritanniens näst största laxodlingsföretag. Lerøy Seafood Group ASA har 2 200 anställda.

I styrelsen för Austevoll Seafood ASA ingår Helge Singelstad som är ordförande. Det är han i Lerøy Seafood Group ASA och DOF ASA också.  Vidare är det Lill Maren Møgster som också sitter i styrelsen för Laco AS, Helge Møgster som också är styrelsemedlem i Laco AS och DOF ASA, Hilde Waage, Oddvar Skjegstad och Inga Lise L. Moldestad. I Lerøy Seafood sitter familjemedlemmarna Arne Møgster och Marianne Møgster i styrelsen medan Helge Møgster i DOF ASA har sällskap med Karoline Møgster.

PelagiaPelagia AS är ett nytt företag som startades genom att Norway Pelagic Holding AS, Welcon Invest AS och Egersund Fisk AS gick ihop. Företaget driver en lång rad fiskbearbetnings-, konserv-, fiskmjöls- och fiskoljefabriker i flera europeiska länder. Dessutom uppköp och försäljning av färsk pelagisk fisk. Bolaget är hälftenägare i fiskindustriföretaget Shetland Catch Ltd på Shetlandsöarna. Företaget var tidigare också delägare i fiskeriföretaget Nergård Holding AS i Norge (moderbolag Nergårdgruppen). Nergårdaktierna har dock sålts. Pelagia har 500 anställda.

Tidigare ägde Møgsterbröderna Ole Rasmus Møgster och Helge Møgster också det US-amerikanska bolaget American Seafoods tillsammans med Kjell-Inge Røkke som själv sålde bolaget 1998-2000.

Genom köpet av Havfisk ASA blir Austevoll-koncernen inte bar en av de större innehavarna av pelagiska fiskerättigheter i Norge och fiskerättigheter för industrifisk utan också en av de största innehavarna av fiskerättigheter på vitfisk (störst på torsk) i landet.

Totalt kontrollerar familjen Møgster efter köpet av Havfisk ASA och Norway Seafoods ASA företag med cirka 14 000 anställda, varav cirka 9 000 inom fiske och fiskindustri.

En annan gren av familjen Møgster äger fiskeriföretaget Hardhaus AS via diverse holdingbolag. Denna familjegren är näst största ägare i Sjøtroll Havbruk AS. Hardhaus bedriver pelagiskt fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!