Forskargrupp kritiserar ICES för felaktig rådgivning

En forskargrupp som drivit ett projekt som kallas FMSY-projektet menar att ICES ger felaktiga råd när det gäller hur mycket som kan fiskas av många fiskarter i nordöstra Atlanten. De menar att ICES beräkningar blir felaktiga när det gäller bestånd som återhämtat sig från överfiske och att fisket kan vara betydligt större än vad ICES rekommenderar utan att det är nåt problem.

Bland de arter och bestånd som pekas ut av FMSY-projektet som arter där det i verkligheten fiskas för lite återfinns skarpsill i Östersjön, makrill och blåvitling, kummel samt rödspätta och torsk i Nordsjön. Enligt forskargruppen gäller det också de flesta sillbestånd i Nordostatlanten, kolja, sej och tunga såväl som andra torskbestånd.

Förslaget från forskargruppen är att FMSY borde beräknas på ett annorlunda sätt än idag.

Forskarna menar att fisket tappar cirka 50 miljarder kronor i årliga intäkter på grund av ICES felaktiga råd. Råd som innebär underfiske istället för överfiske. Bara i blåvitlingfisket går 500 miljoner förlorat varje år. Där anser FMSY-projektet att det kan fiskas 1 502 020 ton i år vilket ska jämföras med ICES rekommendation på 1 161 615 ton.

För skarpsill i Östersjöns skulle förslaget innebära att det kunde fiskas 100 000 ton mer än idag. Vilket med all sannolikhet också skulle innebära ett bättre läge för torsken i Östersjön såväl som för det västra sillbeståndet (rügensillen).

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!