PO Kustfiskarna Bottenhavet fortsätter fara med osanningar

Sillfisket eller kanske mer korrekt strömmingsfisket i Bottenhavet har i år varit lyckat även om PO Kustfiskarna Bottenhavet påstår att det inte varit så. 94% av kustkvoten på 1 300 ton har fiskats upp, dvs totalt cirka 1 225 ton. Kustfiskarnas strömmingsfiske har alltså gått alldeles utmärkt. Trots det så hävdar PO Kustfiskarna Bottenhavet att fisket varit dåligt:

-Vi kustfiskare har en annan bild. Vi har alla haft ett sämre fiske i år, säger Carl-Åke Wallin från Stocka norr om Hudiksvall, ordförande i Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet.

-Vi har inte alls fått de mängder vi skulle behöva. Det finns ingen strömming att fiska, säger Dennis Bergman från Norrsundet norr om Gävle.

-Lekfisket var väl som vanligt, men det är nu under slutet av sommaren som det varit sämre, säger Lars-Ivan Hållstrand från Hästskär i norra Uppland.

-Jag tycker lekfisket var väldigt ojämnt i år, säger Mats Jonsson i Lönnångersfjärden norr om Hudiksvall. Det var så olika från dag till dag.

-Jag har haft stora problem med säl i sommar, säger Mika Pastinen från Husum, Ångermanland.

Deras uttalanden har uppenbarligen väldigt lite med verkligheten att göra (förutom Pastinens). Det är möjligt att de som uttalar sig haft det besvärligt med fisket men det säger kanske mer om deras duglighet eller oduglighet som fiskare än nåt annat. Eller så handlar det bara om att de bara säger det som stämmer med den politiska agenda de har eller att det faktiskt var dåligt i somras men blivit bra efter det. För sanningen är ju att det kustnära fisket gått precis lika bra som det storskaliga fisket som fiskat upp en lite mindre andel av sin kvot än vad det kustnära fisket gjort.

Totalt har 89% av sillkvoten i Bottenhavet fiskats och landats och kvotutnyttjandet har varit högre i kustfisket än i det storskaliga fisket så här långt.

Huvuddelen av det storskaliga fiskets kvot fiskades redan i början av året vilket är den tid då det storskaliga pelagiska fisket i Bottenhavet brukar äga rum. Det är inget ovanligt med just detta faktum vilket PO Kustfiskarna Bottenhavet försöker påskina i den länkade artikeln.

Det är svårt att ta PO Kustfiskarna Bottenhavet på allvar när de ständigt kommer med falska påståenden, motsäger sig själva och hittar på fakta. En sådan organisation kan inte betraktas som seriös.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!