Fiskfiskarnas Hanstholm – Vingaskär Fiskeri AB

Två lite större svenska fiskeriföretag använder i huvudsak Hanstholm som bas för sitt fiske även om de fiskar på svensk kvot och har svenskflaggade båtar. Det är Vingaskär Fiskeri AB och Älvsborg Fiskeri AB.

Vingaskär Fiskeri AB är hemmahörande på Styrsö utanför Göteborg och ägs av Mats Johansson. Bolaget äger trålarna GG 201 Bravik på 225 bruttoton, LL 207 Nautic på på 196 bruttoton och SIN 59 Kungsö på 39 bruttoton. GG 201 Bravik fiskar främst demersal fisk medan LL 207 Nautic främst är en räktrålare. LL 207 Nautic är baserad i Kungshamn och har Fisketången som hemmahamn. SIN 59 Kungsö har Simrishamn som hemmahamn och är att betrakta som en kvotbåt.

Då företaget har ett nybygge på gång vid Karstensens Skibsværft i Skagen som ska bli GG 500 Vingaskär kan vi anta att de två äldre båtarna kommer att försvinna (säljas, skrotas eller så måste nån behållas som kvotbåt). Den nya båten ska bli på omkring 475 bruttoton.

GG 550 Vingaskär. Bild: Karstensens Skibsværft

GG 201 Bravik har årliga fiskemöjligheter för sej, torsk, kolja (kuller), rödspätta och kräfta (jomfruhummer) med LL 207 Nautic främst har fiskemöjligheter för räka men även för sej, torsk, kolja (kuller), rödspätta och kräfta (jomfruhummer). En stor del av fiskmöjligheterna finns i norska vatten.

LL 207 Nautic. Bild: Kuriosatempel Licens: CC-BY-SA 4.0

Under det senaste räkenskapsåret som slutade 20200631 och omfattade hela 18 månader omsatte Vingaskär Fiskeri AB cirka 62 miljoner SEK och gjorde en vinst på 11 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 80 miljoner SEK varav 24 miljoner i fiskerättigheter/fiskemöjligheter och 8 miljoner i fiskebåtar.

Mats Johansson är styrelseledamot i Vingaskär Fiskeri AB och Sveriges Fiskares PO. Hans son Viking Matsson är suppleant i styrelsen för Vingaskär Fiskeri AB såväl som i styrelsen för Styrsö Tånge fiskehamnsförening.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!