Fiskare på Sotenäs och Stångenäs – Smögens Fiske & Charter

Sotenäs hade en gång i tiden ett par av Sveriges allra största fiskelägen, Smögen och Gravarne (idag Kungshamn) samt flera andra mindre som exempelvis Hasselösund, Väjern, Fisketången, Hovenäset, Skalhamn, Bovallstrand och Ulebergshamn. Det var också tillsammans med Stångenäs centrum för den svenska stenindustrin. Stångenäs är annars mest känt för att Lysekil ligger där. Lysekil är en stad som varit beroende av fiske genom Skandiaverken som tillverkade tändkulemotorer och en mängd fiskindustrier och konservfabriker.

Idag är Sotenäs storhetstid som fiskelägesbygd över men det finns fortfarande enstaka båtar i flera av fiskelägena. Dessutom är Kungshamn centrum för den svenska fiskbearbetningsindustrin var huvudinriktning idag dock är produktion av olika produkter baserade på norsk lax även som sillprodukter också framställs. Smögen har kvar sin fiskauktion så många båtar landar sin räkfångster där. Några få yrkesfiskeföretag finns kvar i några fiskelägen.

I Lysekil finns det idag några expansiva fiskeriföretag såsom LL 91 Fisk & Skaldjur AB och Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men egentligen inget annat fiskerelaterat. Staden lever på sitt raffinaderi och sina turister.

Smögens Fiske & Charter AB

Smögens Fiske & Charter AB är ett fiskeföretag i Smögen som bedriver sitt fiske utan fiskelicens. Verksamheten är helt fokuserad på turfiske med betalande turister och företaget äger ingen registrerad fiskebåt. Det är som jag ser det ett sätt att kringgå bestämmelserna om att fritidsfiskare inte får sälja fångsten. För det är i praktiken vad ägare till turfiskeföretag gör så länge som de inte har fiskelicens (fartygstillstånd). Formellt säljer de en resa där de som följer med kan behålla det som de fångar.

Båtan Cajun. Bild: Smögens Fiske & Charter AB

Ägare av Smögens Fiske & Charter AB är Johan Plahn. Johan Plahn äger även Plahn Fastighetsförvaltning AB, Plahn Entreprenad i Sotenäs AB och Plahn Hovenäs 1:365 AB. Han är dessutom delägare i Rössy Kapell KB tillsammans med Martin Plahn och fadern Nils Gunnar Plahn som är formella ägare av Rössy Kapell AB som också är intressent i Rössy Kapell KB. I styrelsen för Smögens Fiske & Charter AB sitter Johan Plahn som ordinarie ledamot medan Nils Gunnar Plahn är suppleant.

Omsättningen i Smögens Fiske & Charter AB år 2020 var 1,5 miljoner SEK med en vinst på 300 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 4 miljoner SEK.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!