Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 118 Kahjo

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 118 Kahjo AB

SD 118 Kahjo AB är ett fiskeföretag i Havstenssund som ägs av Jörgen Jörgensson. Han är ende ordinarie styrelseledamot med frun Heléne Jörgensson som suppleant.

Företaget äger burfiskebåten SD 118 Kahjo på 8 bruttoton. Båten är också utrustad för trålfiske vilket gör den till en av Sveriges absolut minsta trålare. SD 118 Kahjo används till fiske av kräfta och hummer med burar och tinor vilket också brukar innebär bifångst av krabba. Dessutom förmodligen också till trålning av kräfta. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-08-31 omsatte SD 118 Kahjo AB 1,5 miljoner SEK. Vinsten var cirka 100 000 kronor. De bokförda tillgångarna var nästan 1,4 miljoner SEK.

Jörgen Jörgensson har inga uppdrag förutom i det egna företaget.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!