Hallandsfiskarna – VG 37 Ganler

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 37 Ganler

VG 37 Ganler är trålare på 74 bruttoton med hemmahamn i Bua. Ägare är bröderna Arne och Kjell Svahn i Bua. Både Arne och Kjell Svahn sitter också som ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Buafisk ek.för.

Trålaren används till kräftfiske och har årliga fiskemöjligheter för kräfta som är betydligt större än vad som brukar fiskas varje år. Dessutom har båten begränsade årliga fiskemöjligheter för fisk. Båda bröderna är pensionärer och det förklarar väl varför båten fiskar mycket mindre än vad den har fiskemöjligheter till. Det tyder också på att det kan vara så att det inte finns några yngre som vill ta över.

VG 37 Ganler

VG 37 Ganler. Bild: Lennart Ramsvik/MaritimbildKjell Svahn äger också den pyttelilla fiskebåten VG 7 Anna.

Några ekonomiska siffror för verksamheten finns inte då det handlar om ett partrederi.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!