Norrlandskustens fiskare – Bergmans Fisk

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Bergmans Fisk

Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB är ett fiskeriföretag som ägs av tre kusiner, Dennis Bergman, Magnus Bergman och Lars-Göran Bergman. De har tidigare bedrivit deltidsfiske var för sig tillsammans med sina fäder men 2016 bildades det gemensamma företaget som driver restaurangverksamhet, fiskbearbetning och fiskaffär. De tre kusinerna utgör också hela styrelsen i företaget. Fiskeriverksamheten sköts i en rad enskilda firmor som ägs av olika familjemedlemmar.

Familjen har en lång rad små fiskebåtar såsom GE 16, GE 18, GE 20, GE 31 Norrskär (5 bruttoton), GE 35 (5 bt), GE 57 och GE 62 Kaveris (3 bt). Företaget och familjen i övrigt bedriver garnfiske av abborre, strömming, sik och lax. Verksamheten finns i fiskeläger Saltharsfjärden som utgör en del av samhället Norrsundet där det också finns en större fiskehamn.

Det nya företaget öppnade sin restaurang precis innan pandemin och har ännu inte redovisat någon större verksamhet. Dennis Bergmans enskilda firma omsatte cirka 300 000 – 500 000 kronor under 2020 baserat på momsredovisningarna. Lars-Gunnar Bergman (far till en av de andra kusinerna) har en lika stor fiskeriverksamhet och det har också Magnus Bergman.

Dennis Bergman är också styrelseledamot i PO Kustfiskarna Bottenhavet ekonomisk förening och styrelsesuppleant i Bergman Reklam AB. Ordinarie ledamot i styrelsen för Bergman Reklam AB är en yngre bror, Lukas Bergman som troligen också är ägare. Lars-Göran Bergman är även ägare till byggfirmorna LG Bygg och LG Bergman AB där han själv är ordinaries styrelseledamot och Jenny Bergman, troligen en syster, suppleant.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!