Greenpeace har tydligen fått en ny pajas som företrädare

I maj skrev Gustav Martner ett inlägg på Greenpeace blogg. Men jag har läst det först nu. Det framgår klart att han är ny chefspajas på Greenpeace när det gäller fiske. Han antyder exempelvis att tobisfisket i området skulle riskera bestånden av tumlare, delfiner och lunnefåglar. Han är faktiskt helt ute och cyklar.

Tobis som bara är uppe ur botten några veckor om året är helt oviktig som föda för tumlare och delfiner. För lunnefåglar har den under en kort period en stor betydelse men de flesta lunnefåglar lever mycket långt från Dogger bank. Därför har tobisen på just Dogger bank en mycket liten betydelse för lunnefågelbeståndet. Skarpsill (brisling) och sill är andra viktiga arter för lunnefåglarna.

I Nordsjön finns några 100 000 tumlare så beståndet är inte utrotningshotat på något sätt. De lever främst på sill, skarpsill (brisling), små torskfiskar som sperling (vitlinglyra) etc. Även för delfiner är sill, skaprsill, torskfiskar den viktigaste maten. Tobisfisket innebär ingen risk för dem.

Men Martners riktiga dumhet är när han påstår att det fiskmjöl som tillverkas av tobisen främst används i köttindustrin och som foder för minkar.. Det är mer än dumt för det är inte sant för fem öre.

Fiskmjöl- och fiskolja

Cirka 80% av fiskmjölet används som fiskfoder i fiskodlingar. Uppfödning av djur på land som blir mat använder cirka 20% (14% till grisfoder och 5% till kycklingfoder). Av fiskoljan som framställs samtidigt används 70% till fiskfoder och cirka 20% för direkt mänsklig konsumtion. 10% användes till annat. Som synes går inget fiskmjöl och ingen fiskolja till minkar och mycket lite går till köttindustrin. Martner är helt enkelt en pajas som inte vet vad han pratar om.

Men fiskar då inte de pelagiska trålarna upp större delan av tobisen? Inte alls. Lekbeståndet på Dogger bank uppskattas i ICES senaste bedömning vara cirka 128 000 ton. Kvoten som fisket kunde ta upp var drygt 5 000 ton. Fiskets betydelse för dödligheten bland tobisen under år 2021 var helst försumbar. Hur mycket som får fiskas varierar mycket från år till år.

Fisket på Dogger bank har ingen som helst betydelse för delfiner, tumlare eller lunnefåglar. Det har inte heller nån som helst betydelse för grisuppfödningen eller kycklinguppfödningen. Greenpeace Gustav Martner lyckas prefekt med sin roll som Greenpeace-pajas. Han går i sina företrädares fotspår.

Martner tycks egentligen vara en reklambyrå- och IT-snubbe som främst sysslat med hemsidor, digital reklam och marknadsföring. Branschen ifråga är inte direkt känd för att sprida sanningar. På det sättet passar han bar på Greenpeace som inte heller är känt för att sprida sanningar. Martner har gått från lögn- och propagandaindustrin till att producera lögner om fisket för Greenpeace räkning. Från lögn- och propagandamakare till Greenpeace-pajas. Det verkar varken seriöst eller trovärdigt.

Läs mer om Greenpeace:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!