Musselodlarna – Bohus Havsbruk

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Bohus Havsbruk

Bohus Havsbruk AB är ett företag som odlar blåmusslor och ostron i bland annat Stigfjorden mellan Orust och Tjörn. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Företaget ingår i en koncern där moderbolaget heter Altum Gruppen AB. I koncernen ingår också Carapax Marine Group AB som utvecklar och säljer tinor och burar och annan utrustning för burfiske. I Sverige används burar i huvudsak för kräft- och hummerfiske. Dessutom utvecklar och säljer de utrustning för musselodling och utrustning för att användas i samband med dykning. Även Bohusläns Sjöentreprenad ingår i koncernen.

Ägare av Altum Gruppen AB är Per Persson och Katrin Persson som väl sannolikt är syskon. De är också styrelseledamöter i företaget med Stefan Andersson som suppleant. Stefan Andersson är sambo med Katrin Persson. Styrelsen i Bohus Havsbruk AB består av Katrin Persson som ordinarie styrelseledamot och Stefan Andersson som suppleant.

År 2020 omsatte Bohus Havsbruk AB 3,8 miljoner SEK med en förlust på 3,6 miljoner SEK. Verksamheten är alltså långt ifrån lönsam. De bokförda tillgångarna var 16,9 miljoner SEK.

Läs mer: