Svenska yrkesfiskare oroade över vindkraft till havs

Peter Ronelöv Olsson och Tore Johnsson från Sveriges Fiskares PO (SFPO) har skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten där de uttrycker oro över alla de vindkraftsplaner som finns till havs.

Oron är berättigad. Detta då vissa av ansökningarna om vindkraft berör områden där det bedrivs ett mycket omfattande trålfiske. Detta gäller framförallt utanför Bohusläns kust. Stora delar av räkfisket och kräftfisket skulle kunna slås ut om alla vindkraftsplaner blev verklighet. I Östersjön och Bottenhavet är konflikterna med fisket inte lika stora. Men det beror till stor på att fisket där slagits ut av övergödning, syrebrist, klimatförändringar, varmare hav, sälar och skarvar samt sälspridda sjukdomar.

Det är också som de skriver mycket märkligt att några samtal med yrkesfiskarna inte tycks förekomma i samband med de utredningar som görs:

Som lök på laxen håller just nu Statens lantbruksuniversitet (SLU) på med en undersökning om hur den marina vindkraften påverkar havsmiljön. I ledningsgruppen för uppdraget ingår en representant från vindkraftsindustrin – det är ju en garanti för objektivitet, eller? När man nyligen presenterade hur långt man kommit, så presenterades glatt hur bra vindkraft i havet är, för det tränger undan yrkesfisket.

Inte nog med att de som gör undersökningarna inte pratar med yrkesfiskarna. De anser även att det är bra att yrkesfisket förhindras och försvinner. Är det verkligen meningen att forskare ska agera så fördomsfullt, partiskt och hatiskt?

Vindkraft och fisk

Samtidigt kan vi med säkerhet säga att alla planer på vindkraft till havs inte kommer att realiseras. Kanske kommer bara cirka en tredjedel av alla projekt att realiseras. Flera av dem kommer också att bli mindre än vad de olika bolagen ansökt om tillstånd eller planerat för. Förhoppningsvis är det sådan vindkraftsprojekt som inkräktar på yrkesfisket som inte kommer att bli av.

Det är också belagt att vindkraftsparker kan innebära att det skapa nya lekområden för bottenlevande fiskar. Skyddade områden gör också att bestånden av exempelvis hummer kan växa till sig. För räka och kräfta är det troligen inte lika bra. Både kräftor och räkor tycks enligt en del forskning bli vanligare i områden där det bottentrålas. Vindkraftsparker kan också vara mycket negativt för tumlare, delfiner, späckhuggare och andra valar och eventuellt också för pelagisk fisk som sill och makrill. Ljuden skrämmer bort och stör valarna och de elektromagnetiska fälten från kablar och annat kan eventuellt störa pelagiska fiskars flytt- och rörelsemönster.

Vindkraftsparker kan inte kombineras med bottentrålsfiske men däremot går det att fiska med passiva redskap som garn, backor (långrev), burar, tinor och ryssjor. Det kan innebära mer fiske med passiva redskap vilket anses vara bättre för havsmiljön än bottentrålning. Samtidigt är garnfiske ett stort problem för tumlare och ett delikatessbord för sälar.

En massiv utbyggnad av vindkraften till havs är negativt, kanske till och med mycket negativt, för dagens svenska yrkesfiske på västkusten. Det kan dock innebära en viss ökning av fisket med passiva redskap.Troligen skulle det dock innebära betydligt färre yrkesfiskare i framförallt norra Bohuslän. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena skulle också bli sämre. Detta då burfiske och garnfiske är mycket tyngre och slitsammare än trålfiske.

Lillgrund. Bild: Vattenfall

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!