Frankrike – årliga fiskemöjligheter

Förvaltningen av fisket i Frankrike sker genom utdelning av fiskemöjligheter för ett år i taget. Det är förbjudet att sälja, köpa, hyra ut eller låna ut fiskemöjligheter. Förvaltningen sköts av producentorganisationer för kvoterade arter och  av fiskerikommittéer för andra arter. Dessutom behövs en licens för att bedriva fiske. Licensen är för ett visst fiske och vill någon kunna bedriva flera typer av fisken behöver den har flera licenser(tillstånd). Den årliga tilldelning sker på basis av tidigare fiske. Fiskemöjligheter tilldelas grupper av yrkesfiskare som exempelvis producentorganisationer och fiskeriföreningar.

Det finns 14 producentorganisationer för olika typer av fisken, regioner och områden.

Kvotköp genom båtköp

För att få tillgång till fler fiskemöjligheter kan ett yrkesfiskeföretag köpa flera båtar. Licensen och fiskemöjligheterna finns kvar på den köpta båten och kan inte överföras. Det är följaktligen vanligt med kvotbåtar i det franska fisket och cirka 20% av alla fiskebåtar är kvotbåtar eller inaktiva båtar.

Det verkar inte finnas några gränser för hur många båtar ett företag kan äga och därmed inte heller några gränser för hur stora fiskemöjligheter ett fiskeriföretag får ha. Med tiden har det blivit mycket vanligt att franska fiskeriföretag äger mer än en båt. Följaktligen domineras det franska fisket av ett fåtal stora företag. Precis som i Tyskland är företagen i flera fall utlandsägda.

Stora fiskeriföretag i Frankrike, namn, antal båtar, ägare (inte komplett)
 • Scapêche (Société Centrale des Armements des Mousquetaires à la pêche), cirka 25, Les Mousquetaires via Intermarché
 • Groupe Le Garrec, 21
 • Armement Bigouden, 17
 • Armement Porcher, 16, Jean Porcher
 • Armement La Houle, 11, Celtic Consortium (Irland)
 • APAK (Armement de la pêche artisanale de Keroman), 9,
 • Armement de pêche Hent Ar Bugale, 6
 • Arcobreizh, 6
 • Armement Breton, 6
 • Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord), 6, UK Fisheries (PP Group 50%, Samherji 50%)
 • France Pelagique, 5, Cornelis Vrolijk (Ned)
 • Armement Eouzan Travadon, 5, Emile Eouzan
 • Armement Cherbourgeois, 5, David och Sophie Leroy
 • Armement Avallone, 5, Medi Pêche, Jean-Marie Avallone
 • Comapêche (Compagnie des Pêches Saint-Malo), 3

Noterbart är att det i länder med riktiga TFC-system som exempelvis Danmark, det pelagiska fisket i Sverige, Island, och Storbritannien inte finns samma koncentration på ett fåtal stora företag som i länder med ofullständiga eller obefintliga system som Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!