Danmarks TFC-system är det mest genomarbetade

1976 införde Danmark licenser eller tillstånd för att få lov att bedriva yrkesfiske. 1983 infördes ransonering i fisket med 14-dagars ransoner eller i vissa fall 1-månadsransoner. Fisket var mycket olönsamt och fiskeflottan alldeles för stor i förhållande till Danmarks kvoter.

2003 introducerades överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) i sillfisket. 2005 beslutade om att införa TFC i allt fiske från och med 2007. Den ursprungliga tilldelningen baserades på historiskt fiske under en bestämd period. I det pelagiska systemet kallas fiskerättigheterna individuella överförbara kvotandelar (IOK) och i det demersala fisket fartygskvotandelar (FKA)

Dessutom delades kvoten i det demersala fisket in i två delar. En för större båtar och en för mindre båtar. Dessutom infördes en kvot som inte bestod av överförbara fiskerättigheter där fisket baseras på ransoner. Det hela resulterade i en kraftig minskning av fiskeflottan, framförallt bland de större båtarna. Flera kollektivt ägda fiskeriföretag med syfte att inneha fiskerättigheter grundades också.

Fiskerättigheter kan säljas, köpas, hyras ut, hyras in, lånas, lånas ut och belånas. Handeln sker genom direkta affärer, via fiskerätttighetspooler och elektroniska handelsplatser. En överväldigande majoritet av båtarna är med i en pool och en stor del av handeln med fiskerättigheter sker inom poolerna.

TFC-systemets utformning

Det danska systemet har ändrats efter hand och det finns idag gränser för hur mycket fiskerättigheter en enskild båt, en enskild person och ett enskilt företag kan inneha. Maxgränserna för innehav av fiskerättigheter är olika beroende på vilken art och vilket hav det handlar om. Dessutom finns det regler som hindrar pelagiska fiskeriföretag (företag som innehar stora IOK-rättigheter) att inneha några större mängder demersala fiskerättigheter (FKA).

Det finns också en särskild kvot för småskaligt fiske inom TFC-systemet där fiskerättigheterna inte går att sälja utanför segmentet. Det finns också en kvot som reserveras för nya yrkesfiskare. Fisket av musslor och hästräkor förvaltas inte med hjälp av överförbara fiskerättigheter. Schematiskt ser den danska fiskeriförvaltning ut som i bilden nedan (VQS = FKA, ITQ= IOK).

Sammantaget har systemet lett till ökad lönsamhet i det danska fisket (för alla utom de minsta båtarna), en anpassning av fiskeflottans storlek till den existerande resursen, modernare båtar, bättre arbetsmiljö och bättre läge för fiskbestånden. Det danska TFC-systemet fungerar bra.

Stora fiskeriföretag i Danmark

I det pelagiska fisket är svenskägda företag dominerande när det gäller innehav av fiskerättigheter på samma sätt som ett nederländskt företag dominerar i Tyskland. Den allra största innehavarna av fiskerättigheter är dock ett danskägt företag. 4 av de tio största ägs av färingar, 2 av danskar och 4 av svenskar. Av de 21 största är 9 svenskägda och de innehar drygt  40% av alla pelagiska fiskerättigheter, 4 är ägda av färingar (cirka 28% av fiskerättigheterna), 1 av ett norskt familjeföretag (3%) och 7 av danskar (cirka 27%).

IOK-andelar, företag, andel
 1. Rederiet Isafold A/S, 9,43%, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 2. Asbjørn A/S, 9,36%, fam. Magnusen
 3. Astrid Fiskeri A/S, 9,25%, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. Beinur A/S, 7,38%, fam. Tindskard
 5. Fiskeri AB Ginneton, 6,65%, fam. Claesson
 6. Rederiet Ruth A/S, 6,50%, Gullak Madsen
 7. Themis Fiskeri A/S, 6,02%, Rylo AB (fam. Ryberg)
 8. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 5,44%, fam. Jansson
 9. AB Ocean ApS, 4,45%, fam. Magnusen och fam. Tindskard
 10. Gitte Henning Industri A/S, 4,18%, Henning Kjeldsen
 11. Tor-ön Fiske AB, 4,17%, fam. Ahlström
 12. Cattleya A/S, 3,51%, Flemming Pedersen
 13. Lingbank A/S, 3,26%, fam. Rasmussen
 14. Fiskeriselskabet 2bis ApS, 2,99%, TripleNine Group (Koppernæs AS, fam. Koppernæs)
 15. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2,70%, fam, Bryngelsson
 16. B-C Pelagic Danmark ApS, 2,56%, fam. Backman och fam. Jansson
 17. Hametner Proteins ApS, 1,81%, John-Anker Hametner Larsen
 18. Skagen Fiskeri ApS, 1,69%, fam.Johansson
 19. Odeskär Fiskeri A/S, 1,53%, fam. Andersson
 20. Ahlma Danmark ApS, 0,86%, fam Magnusson och fam. Ahlström
 21. P/R Tina Ieanette L 920, 0,71%, fam. Langer

Det finns bara en yrkesfiskare som tillhör de största innehavarna av fiskerättigheter för både pelagisk fisk (IOK) och demersal fisk (FKA). Henning Kjeldsen. I det demersala fisket finns ett par nederländska innehavare av fiskerättigheter. Det finns fyra fiskeriföretag med många delägare. De företagen kan kallas kollektivt ägda och sägas vara en slags samförvaltning av fiskerättigheter för delägarna.

FKA-andelar, företag, andel
 1. Fiskeriselskabet KFP ApS, 3,67%, Kim Folmer Pedersen
 2. Nordstrand Fiskeri ApS, 3,61%, Birthe Kjeldsens dödsbo
 3. P/R Anna-Lise L 56, 3,27%, fam. Rom
 4. St. Anthony L 510, 2,52%, fam. Kloster
 5. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 2,35%, ett 15-tal delägare
 6. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 2,32%, ett 20-tal delägare
 7. Aaltje Postmaa L 757 A/S, 2,28%, Tamme Bolt
 8. HJ Fiskeri Harboøre ApS, 2,12%, Jens Peter Langer och Hans Jørgen Jensen
 9. Rederiet 3Måger ApS, 2,08%, Kurt Adsersen
 10. Lynge Fiskeri ApS, 2,05%, Lindy Harald Lynge
 11. Ny-Kingfisher A/S, 2,01%, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
 12. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 1,80%, fam. Sand
 13. Cyrano R 289 Holding ApS, 1,73%, Valter Vendelbo
 14. Karen Nielsen A/S, 1,72%, Johnni Kaalund Munksgaard
 15. Thyborøns Kvoteselskab A/S, 1,64%, ett tiotal delägare
 16. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 1,51%, fam. Nielsen
 17. Amy ApS, 1,51%, Tamme Egbert Bolt (farbror till Tamme Bolt)
 18. P/R Ocean Laura, 1,32%, Kristian Barslund Jensen & Per Lund-Hansen
 19. S 386 Casilo ApS, 1,30%, Henrik Verner Terpet & Brian Sørensen
 20. L 120 Linette, 1,28%, Alfred Fisker Hansen
 21. HM 120 Astoria ApS, 1,20%, Asger Ravnborg Christiansen & Peter Baatz Kristensen
 22. P/R L 654 Pia Glanz, 1,17%, fam. Christensen
 23. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 1,11%, ett tiotal delägare
 24. Fiskeriselskabet Tove Kynde L232 ApS, 1,09%, Tamme Bolt & Martin Kynde
 25. Gitte Henning Konsum A/S, 1,07%, Henning Kjeldsen
 26. S 201 Elin ApS, 1,02%, fam. Tindskard
 27. Brdr. Paulsen ApS, 0,92%, fam. Paulsen
 28. RI 566 Madsalune ApS, 0,86%, Niels Iversen Klit
 29. Tove Kajgaard ApS, 0,86%. Lars Kajgaard
 30. FN 104 Carpe Diem ApS, 0,83%, Erik Vinther Poulsen
 31. S 107 Skagerak ApS, 0,83%, Lars Pedersen Mose & Jens Christian Bang Andersen,
 32. FN 462 Jeanne ApS, 0,82%, Svend-Erik Andersen
 33. Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 0,80%, Frederik Vendelbo
 34. RI 468 Juli-Ane ApS, 0,68%, Verner Møller Jensen
 35. Den selvejende institution Strandby Fiskerihavn, 0,63%
 36. Jette Kristine ApS, 0,61%, Denis Berg Jepsen, Niels Arne Hounisen och Simon Ditlev Nielsen
 37. S 255 North Sea ApS, 0,60%, Karl Arne Nielsen & Thomas Hjort Samuelsen
 38. Christina Michelle I/S, 0,59%, fam. Stark
 39. FN 338 Sonjan ApS, 0,56%, fam. Søndergaard Larsen
 40. S 226 ApS, 0,56%, Christian Pilegaard
 41. RI 568 Jette Mona ApS, 0,52%, Verner Møller Jensen

Källor. CVR, Fiskeristyrelsen, Danska skeppsregistret

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!