Kolja – fisken som används till fish & chips

Kolja (Melanogrammus aeglefinus) är en torskfisk som lever längs Europas kuster, från Biscayabukten i söder upp längs skandinaviska halvöns nordsjökuster hela vägen norr om denna halvö till Kolahalvön, samt upp till Spetsbergen; vidare i Barents hav till Novaja Zemlja.

Den förekommer dessutom i vattnen runt Island och sparsamt i vattnen söder om Grönland. Slutligen återfinns kolja i nordvästra Atlanten längs Amerikas kuster från Labrador ner till Cape May i sydöstra New Jersey. På danska kallas kolja för kuller, på norska hyse, på isländska ýsa och engelska haddock.

Det är en storväxt fisk med överbett, minimal skäggtöm och en stor mörk fläck ovanför vardera bröstfenan Totallängden kan vara upp till 112 cm, dock vanligen cirka 50 cm i bestånd som inte utsätts för högt fisketryck. Kolja är en marin stimfisk som uppehåller sig kustnära i det fria vattnet ned till 300 meters djup (vanligen inom intervallet 10–200 m) men regelbundet uppsöker bottnen för att söka föda.

Kolja är specialiserad på att äta bottenlevande ryggradslösa djur såsom kräftdjur, maskar, blötdjur och tagghudingar men den äter också fiskar och fiskägg. Vuxna koljor äter exempelvis tobis, vitlinglyra, skrubbskädda och andra plattfiskar medan unga och små koljor äter små kräftdjur (copepoder) av olika slag och sedan också krill.

Kolja. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Leker under perioden januari–juni (vanligen mars–april), och den vandrar till djupbassänger med hög salthalt för att leka. Ägg och larver är pelagiska. En större hona kan lägga upp till tre miljoner ägg, som kläcks efter 8–20 dygn beroende på temperaturen. Äggen läggs i flera omgångar under en period av några veckor. Kolja växer normalt snabbt; 10 cm om året upp till fem års ålder, därefter något långsammare.

Fisket

Kolja fiskas med trål, snurrevad, backor (långrev) och garn. Fångas ofta som bifångst i annat fiske såsom torskfiske. Totalt fångas drygt 300 000 ton per år i hela världen, nästan allt i Nordostatlanten.

Fisket av kolja i Nordostatlanten har varit ungefär lika stort sen 1980-talet men det har flyttat sig. på 1980-talet fiskades det mest i Nordsjön och Skagerak men numera fiskas det mest i Barents Hav. Koljefisket i Irländska sjön är för sin del ungefär lika stort idag som på 1980-talet.

Landings of haddock in the eastern Atlantic in the period 1980-2017. Data from ICES. Bild: Wikipedia. Licens: CC BY-SA 4.0Storbritannien, Norge, Ryssland, Island, Irland och Danmark är idag viktiga fiskenationer när det gäller kolja. Det mesta fisket sker idag med trål. I Nordsjön dominerar brittiska fiskare totalt.

När det gäller fisket i västra Atlanten som främst ägde rum på Georges bank så kraschade det i början av 1970-talet precis som torskfisket. Idag fiskas det därför mycket mindre kolja på Georges bank än det gjordes på 1960-talet. Koljefisket har inte kraschat lika fullständigt som torskfisket.

Landings of haddock in the western Atlantic in the period 1960-2015. Data från NAFO. Bild: Wikipedia. Licens: CC BY-SA 4.0

Kolja levereras till konsumtionsmarknaden som färsk, fryst eller rökt. I viss mån även torkad och konserverad. Det är den vanligaste fisken i den brittiska maträtten fish and chips. Kolja används också till fiskfärs som används i fiskbullar och liknande produkter.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!