Europeisk sardin

Sardin (Sardina pilchardus), även kallad europeisk sardin, är en fiskart som tillhör familjen sillfiskar och som lever i saltvatten. Finns från från nordöstra Atlanten och Nordsjön till kusterna utanför Senegal. Den finns också i Medelhavet och Svarta havet.

Bild: FAO

Totallängden kan bli upp till 28,5 cm, vanligen dock 15 cm. Kroppen är långsträckt och strömlinjeformad. Ögonen är påfallande stora. Munnen når bakåt till ögats främre del. Medelhavets och Svarta havets sardiner är småväxta, mindre än 20 cm långa. De ses ofta som en egen underart.

Sardin. Bild: Gervais et Boulart. Public domain

Sardiner lever i stim nära kusten men huvudsakligen pelagiskt och vanligen på 15–55 meters djup, mindre ofta ned till 100 meter. Den uppehåller sig på större djup under dagen och närmare ytan under natten. Födan utgörs huvudsakligen av hoppkräftor av släktena CalanusPseudocalanus och Temora, men ibland ingår också större byten.

Sardin blir könsmogen när den är tre år gammal och 19 cm lång. Leken sker i öppet vatten på 20–25 meters djup. Lekperioden kan infalla när som helst under året beroende på geografiskt område. I Nordsjön sker leken under juni–augusti. Livslängden kan uppgå till ca 15 år.

Fisket

Sardiner fiskas med snörpvad, lamparanät, flyttrål, landvad, garn, bottengarn och bottentrål. Den årliga fångsten är kring 1,5 miljoner ton. De viktigaste fiskenationerna är Marocko, Västsahara, Mauretanein och Spanien. Fångsten används i Europa huvudsakligen till konsumtion medan huvuddelen av fångsten i  Marocko, Mauretanien och Senegal går till fiskmjöl. En del används även som bete i burfiske och fiske med krokredskap. Fisk för konsumtion säljs färsk, konserverad, rökt, friterad, torkad eller fryst.

I Mauretanien, Västsahara, Marocko och Senegal fiskas 800 000 ton per år och fisket har ökat stadigt sen början av 2000-talet med en större ökning sen 2015. I norra Marocko och runt Kanarieöarna fångas cirka 400 000 ton per år. Fångsterna har varit samma storleksordning sen 1990-talet. Fångsterna i Adriatiska havet ligger kring 70 000 ton per år. De har ökat de senaste tio åren efter att ha minskat stadigt sen 1980-talet.

Längs atlantkusten i Portugal och Spanien fiskas idag bara mindre mängder sardiner, omkring 20 000 ton per år. Fram till 1990-talet fiskade mellan 100 000 och 250 000 ton per år men därefter har fisket stadigt minskat. I Biscayabukten, Keltiska havet, Engelska kanalen och Irländska sjön fiskas mellan 30 000 och 40 000 ton per år.

Läs mer:
Läs också:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!