Ahlma Fiskeri – Önnered, Fiskebäck och Skagen

Ahlma Fiskeri är ett fiskeriföretag som hör hemma i Fiskebäck. De äger en fiskebåt med svensk flagg, GG 206 Ahlma på 811 bruttoton och en danskflaggad båt, S 206 Ahlma West på 514 bruttoton. Båten i Danmark ägs av Ahlma Danmark ApS och båten i Sverige av Ahlma Fiskeri AB. GG 206 Ahlma har Önnered som hemmahamn medan S 206 Ahlma West är hemmahörande i Skagen.

Ägare av Ahlma Fiskeri AB är Jonas Ahlström samt bröderna Sven Magnusson, Christer Magnusson och John Magnusson. De är också styrelseledamöter. Ahlma Danmark ApS är ett dotterbolag till Ahlma Fiskeri AB. Jonas Ahlström är också delägare och styrelsemedlem i Fiskebäcks Utveckling AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB samt ägare av Ahlström & Larsson Fiske AB. Bröderna Magnusson äger också Fiskeri AB Roxen och de är delägare i Fiskebäcks Utveckling AB för John Magnusson är styrelseledamot.

Ahlma Fiskeri AB omsatte 31 miljoner SEK år 2021 och hade bokförda tillgångar på 138 MSEK.

GG 206 Ahlma

Andel av danska fiskerättigheter (februari 2023)
Ahlma Danmark ApS
 • Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 11,2%
 • Tobis, 1,0%
 • Vitlinglyra (sperling), 1,0%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 0,9%
 • Blåvitling (kolmule), 0,7%

Källa: Fiskeristyrelsen

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Ahlma Fiskeri AB
 • Tobis, 10,7%
 • Industrifisk norsk zon, 9,0%
 • Sill östra Östersjön, 8,2%
 • Blåvitling (kolmule), 8,0%
 • Skarpsill Östersjön, 7,4%
 • Sill Storbritannien, 7,2%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 7,1%
 • Sill SKN, 7,1%
 • Sill norsk zon (nabo), 6,5%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 6,5%
 • Makrill norsk zon, 4,8%
 • Makrill, 4,8%
 • Sill västra Östersjön, 2,6%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 1,8% (2022)
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 1,0%
 • Sill norra Östersjön, 0,9%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!