Torland Fiske AB – ett Ahlströmsbolag

Torland Fiske AB är ett av två fiskeriföretag som ägs av en gren av släkten Ahlström. Det andra bolaget är Tor-ön Fiske AB. Dessutom är en annan gren av släkten Ahlström delägare i Ahlma Fiskeri AB och familjen Claesson som är släkt med Ahlströmmarna äger för sin del Fiskeri AB Ginneton.

Torland Fiske AB äger en större pelagisk trålare som ha svensk flagg, GG 207 Torland på 1 310 bruttoton. Hemmahman för båten och hemort för företaget är Fiskebäck. Ägare av Torland Fiske AB är Olof Samuel Ahlström, Robert Simon Ahlström, David Ahlström och Oskar Emanuel Ahlström. De fyra utgör också styrelsen i bolaget. Dessutom är de delägare i Krabbeskär Fastighets AB och Fiskebäcks Utvecklings AB-

Omsättningen i Torland Fiske AB var 56 miljoner SEK år 2022 (20210701-20220630) och den bokförda tillgångarna var 563 miljoner SEK.

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Torland Fiske AB
 • Blåvitling (kolmule), 10,7%
 • Sill östra Östersjön, 9,8%
 • Skarpsill Östersjön, 9,5%
 • Sill norra Östersjön, 8,7%
 • Sill norsk zon (nabo), 7,8%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 7,8%
 • Tobis, 7,6%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 6,4%
 • Sill SKN, 6,4%
 • Sill Storbritannien, 6,4%
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 6,3%
 • Makrill norsk zon,  6,1%
 • Makrill, 6,1%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 4,6%  (2022)
 • Sill västra Östersjön, 0,5%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!