Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Carmona

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Båt GG 330 Carmona AB är ett fiskeriföretag med bas på Dyrön som ägs av familjen Gustafsson.

Företaget äger två pelagiska trålare, GG 330 Carmona och GG 778 Lövön. Lövön har sålts till Norge men det var den som företaget använde under den undersökta perioden fram till början av april 2023. Enligt uppgift ska de ha skaffat en en äldre och mindre båt som ersättning för Lövön. Innan sommaren 2022 ägdes GG 778 Lövön av Lövön AB i Rönnäng. Ägare av Lövön AB var familjen Arvidsson.

GG 330 Carmona levererades våren 2022. Det finns därför bara uppgifter om var den fiskade under den tid som undersökts från juni 2022. Under en period innan dess hyrde företaget in GG 505 Polar från Bryngeld Fiskeri AB för sitt fiske. I mars 2023 såldes GG 505 Polar till Marocko.

GG 330 Carmona fiskade i Nordsjön, Skagerak, Östersjön, Norska havet under den period som båten använts för fiske. GG 778 Lövön användes främst för fiske i Östersjön men den fiskade även i Skagerak och Nordsjön. GG 505 Polar fiskade under den undersökta perioden i Norska havet, Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Östersjön.

I Östersjön fiskas skarpsill och sill, i Skagerak främst sill (fast det är inte tillåtet idag), i Nordsjön sill, skarpsill, makrill och tobis och i Norska havet sill.

GG 330 Carmona

GG 778 Lövön

GG 505 Polar

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!