Arkö Fiske AB – Sveriges största räkfiskeföretag

Arkö Fiske AB är ett fiskeriföretag i Rönnäng på Tjörn. Ägare är Roger Aronsson, hans två söner Victor Aronsson och Johan Aronsson samt Mathias Ivarsson. Samma fyra personer utgör styrelsen i företaget med Karin Aronsson (fru till Roger Aronsson) och Anna Ivarsson (fru till Mathias Ivarsson) som suppleanter.

Företaget äger räktrålaren GG 707 Arkö på 335 bruttoton, den lilla trålaren LL 107 Rimfors på 13 bruttoton som i praktiken är en kvotbåt och kräfttrålaren/kvotbåten GG 705 Hamneskär på 34 bruttoton. Alla båtarna ligger normalt i Rönnäng. GG 707 Arkö har dock Dyrön som hemmahamn, LL 107 Rimfors har Fisketången som hemmahamn medan GG 705 Hamneskär hör hemma i Rönnäng.

GG 707 Arkö fiskar i huvudsak räka men även en del sej, torsk och kummel som bifångst medan GG 705 Hamneskär främst används till kräftfiske. LL 107 Rimfors och GG 705 Hamneskär är också kvotbåtar för fiskemöjligheter för räka. LL 107 Rimfors används bara till fiske i den utsträckning det behövs för att behålla fiskemöjligheterna.

Arkö Fiske AB omsatte drygt 16 miljoner SEK år 2022 (20210701-20220630) med bokförda tillgångar på 51 miljoner.

GG 707 Arkö. Bild: Vestværftet

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Arkö Fiske AB
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 112 394
 • Räka norsk zon, 70 864
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 35 890
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 14 187
 • Rödspätta Skagerak, 10 610
 • Sej norsk zon,  7 999
 • Kolja norsk zon, 6 476
 • Torsk Skagerak, 4 926
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 4 374
 • Torsk norsk zon, 3 515
 • Vitling norsk zon, 1 741
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 904
 • Torsk Kattegatt, 130

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer: