Västfjord Fiskeri AB – industrifiske

Västfjord Fiskeri AB är ett fiskeriföretag som hör hemma på Fotö. Företaget har 8 delägare, Sven Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Emil Parkås, Frank Gustafsson, Fredrik Karlsson och Samuel Gustafsson. De äger var och en även ett personligt bolag genom vilket de tar ut ersättning från Västfjord Fiskeri och lön. Bolagen är Jarander Shipping AB, Lobster MG Fishing AB, GG Fiskeri AB, Alberth G Fisk AB, Esco Shipping AB, Vibeskär Fiskeri AB, FK Fiskeri AB och Samuels Fiskeri AB.

De fiskebåtar som Västfjord Fiskeri AB äger är den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II på 601 bruttoton, räktrålaren GG 781 Sandefjord på 155 bruttoton och kvotbåten GG 578 Svanvik på 221 bruttoton. Alla har de Fotö som hemmahamn.

Omsättningen i Västfjord Fiskeri AB var 45 miljoner SEK år 2022 (20210701-20220630) medan de bokförda tillgångarna var 91 miljoner SEK.

En svensk silltrålare. GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Västfjord Fiskeri AB
 • Sill norra Östersjön, 32,2%
 • Tobis, 10,4%
 • Sill västra Östersjön, 7,8%
 • Skarpsill Östersjön, 6,4%
 • Sill östra Östersjön, 5,5%
 • Blåvitling (kolmule), 5,4%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 5,4% (2022)
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 4,9%
 • Sill SKN, 4,9%
 • Sill Storbritannien, 4,9%
 • Sill norsk zon (nabo), 3,6%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 3,6%
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 3,0%
 • Makrill norsk zon,  2,9%
 • Makrill, 2,9%
Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Västfjord Fiskeri AB
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 65 122
 • Räka Nordsjön, 15 670
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 15 073
 • Rödspätta Skagerak, 9 829
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 9 312
 • Torsk Skagerak, 8 417
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 6 360
 • Sej norsk zon, 4 727
 • Kolja norsk zon, 2 941
 • Torsk norsk zon, 1 103
 • Vitling norsk zon, 793
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 681

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!