Rossö Fiskeri AB – både demersalt och pelagiskt fiske

På Rörö finns två av Sveriges tre största fiskeriföretag. Men där finns även två andra lite större fiskeriföretag, Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB. Rossö Fiskeri AB är det tredje största fiskeriföretaget på Rörö. Ägare av företaget är bröderna Niklas Lundgren och Mattias Lundgren samt bröderna Henrik Olausson och Anders Olausson. De fyra utgör också styrelsen tillsammans med Sterner Lundgren som är far till bröderna Lundgren.

Ägarna av Rossö Fiskeri AB äger också Fiskebåten Rossö HB. I handelsbolaget är också Folke Olausson, far till bröderna Olausson, delägare. Folke Olausson äger själv den lilla fiskebåten GG 724 Annie.

Rossö Fiskeri AB äger två trålare, GG 32 Tristan 55 bruttoton och GG 39 Rossö på 151 bruttoton. GG 32 Tristan är en typisk kräfttrålare medan GG 39 Rossö är en Sveriges minsta RSW-trålare för pelagiskt fiske, Både GG 32 Tristan och GG 39 Rossö används dock i huvudsak till kräftfiske men fiskar även fisk. GG 39 Rossö används också till fiske av sill och skarpsill.

Rossö Fiskeri är ett få få svenska fiskeriföretag som bedriver både pelagiskt och demersalt fiske. Några andra större fiskeriföretag som gör det är Astrid Fiske AB, Rylo AB (Themis Fiskeri), Fiskeri AB Ginneton, Västfjord Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB. De företag som har verksamhet i Danmark bedriver bara demersalt fiske i Sverige.

År 2021 omsatte Rossö Fiskeri AB 12 miljoner SEK med bokförda tillgångar på 6 miljoner. Fiskebåten Rossö HB omsatte cirka 2 miljoner kronor under 2021.

GG 39 Rossö

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Rossö Fiskeri AB
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 5,7%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 2,5% (2022)
 • Sill östra Östersjön, 0,6%
 • Makrill, 0,4%
 • Skarpsill Östersjön, 0,1%

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg

Rossö Fiskeri AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 65 562
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 23 183
 • Rödspätta Skagerak, 15 147
 • Torsk Skagerak, 15 134
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 9 269
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 4 823
 • Torsk Kattegatt, 1 400

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!