Laxodlingar: Bondfångeri och luftslott jämfört med lokalt förankrad trovärdighet

2015 bildades Smögenlax Aquaculture AB och en anläggning för odling av lax började byggas 2016. Det handlade då om en försöksanläggning med landbaserad odling (RAS-odling) och rening av avloppsvattnet i en specialanläggning i dotterbolaget Rena Hav Sverige AB. Företaget driver för närvarande två försöksanläggningar.

Ägare av Smögenlax Aquaculture AB är ett antal investerare med anknytning till Bohuslän och yrkesfisket. Rena Hav Intressenter AB äger 50% och Astrid Fiske AB 45% (fam. Johansson på Rörö). Resterande aktier ägs av Buenaventura AB (Torbjörn Rapp, Rörö) och Joinsted AB (Niklas Holmgren, Göteborg). Ägare av Rena Hav Intressenter AB är Solus AB som ägs av Joel Oresten, Bengt Gunnarsson och Claes Lundberg. Det har förberett byggande av en fullskaleanläggning för laxodling men fick hösten 2019 avslag i Mark- och miljödomstolen. Frågan ligger just nu i Mark- och miljööverdomstolen dit fallet överklagats.

Företagets planer är att odla 6 000 ton lax per år. Öppen kassodling som i Norge släpper ut runt 75 ton kväve för att producera 1 000 ton lax. Smögenlax fick avslag för odlingar som skulle släppa ut två ton kväve per 1 000 ton producerad lax.

Avfallet från fiskindustrin i i Kungshamn förs till tankar för att bli biogas, som sedan försörjer industrin med energi. Biogasanläggningen samt ett vattenreningsverk som också används av fiskeindustrin ägs av dotterbolaget Rena Hav Sverige AB. Planerna är dessutom att använda fiskrenset från den närliggande industrin för att tillverka fiskfoder. Går de planerna i lås kommer Sverige att återigen få en inhemsk fiskmjölsfabrik.

Trots att Smögenlax ännu inte fått tillstånd för sin förhållandevis småskaliga odling har Sotenäs kommuner kastat sig in i ett projekt som verkar mycket tveksamt. Medan kommunen inte satsat några pengar i Smögenlax satsar de stora pengar i ett projekt, Quality Salmon Sotenäs AB, som verkar ha mycket små förutsättningar att lyckas

Detta projekt har initierats av några norska lycksökare, Roy Høiås och Geir Lolleng, utan något större kapital ihop med en politiker i Sotenäs kommun vid namn Pär Eriksson. Geir Lolleng är enligt uppgifter i media skattesmitare som hållit sig undan och bosatt sig i Filippinerna för att undvika att betala skatt. Skatteskulden härstammar från en affärsverksamhet som gick i konkurs 2009. Lolleng har hoppat av styrelsen i likhet med Pär Eriksson och nu sitter Roy Høiås och advokaten Mikael von Schedvin i styrelsen med Per Robert Qvist som suppleant.

Mikael von Schedvin sitter i styrelsen för en lång rad företag, de flesta med anknytning till rallyverksamhet. Han har kritiserats för sitt agerande i samband med en resa som styrelsen för Svenska bilsportförbundet gjort.

Per Robert Qvist har ett antal företag i Norge helt utan verksamhet.

Roi Høiås, Frode Blakstad och Nils Ole Krogstad äger det norska företaget Lighthouse Finance AS.  I styrelsen för bolaget sitter Geir Lolleng. De har idag inga större investeringar i fiskodling eller fiskindustri och är småspelare som knappast det kontaktnät som behövs för att kunna dra in de pengar som en anläggning av den storlek de vill bygga i Sotenäs kommun kräver. De har självklart inte heller de pengar som behövs vilket de också medger.

Frode Blakstad är dock även engagerad i Trient AS som ägs av Bård Sekkingstad. Trient AS äger fiskodlingsföretaget Sekkingstad AS och fiskindustriföretaget Brands AS. Det är en spelar som har större resurser om än inte de som behövs för att bygga en anläggning av den storlek som planeras i I Sotenäs kommun. De har erbjudits att delat i satsningen i Kungshamn:

Quality Salmon har tegnet en intensjonsavtale for samarbeid med Trient, holdingselskapet som blant annet eier Sekkingstad og Skagerak Salmon.

Det går fram av en pressemelding fra Quality Salmon.

– Vi er glade for å bli valgt ut for denne muligheten. Vi har god erfaring med foredling og salg av laks, men landbasert oppdrett er nytt for oss. Det er fremdeles i en tidlig fase, men vi tror at laks som er oppdrettet på land kan være et godt supplement til den store sjøoppdrettede laksen fra Norge, sier Bård Sekkingstad, administrerende direktør i Trient.

Lighthouse Finance uppger att de också deltar i planer för RAS-odling av lax i Vietnam och USA förutom satsningen i Sverige. Satsningen i Vietnam har ännu inte lett nånstans och satsningen i USA har än så länge bara lett till ett par tidningsartiklar om hur bra Lighthouse Finance AS är. Dessutom har det visat sig att bolaget är engagerat i ett ytterst tveksamt samarbete med ett israeliskt företag, AquaMaof Group. AquaMaof som är ett relativt etablerat företag bedriver fiskodling i Ryssland, Slovakien och Malaysia samt har forskningsanläggningar i Israel och Polen.

Satsningen i Sverige har så här långt bara lett till en massa skatteskulder, en stor mängd tidningsartiklar samt slöseri med skattepengar. Dessutom har det framkommit media att bolaget spridit information som syftat till att ge en falsk bild av verkligheten. Det kan vi se i exempelvis Undercurrent News där det påstås Vattenfall Network Solutions, Siemens och Volvo är inblandade vilket alltså inte sant.

Lighthouse Finance har också problem som företag:

Årsredovisningarna i det norska bolaget Lighthouse Finance, som Høiås driver och som kontaktade Sotenäs kommun från början, har varnats tre gånger om tvångsupplösning av norska bolagsverket. Det innebär att bolaget varnas för att slarva med bokföring och redovisning.

[…]

Bolaget har även lånat ut 750 000 kronor till en aktieägare, Roy Høiås, som av revisorerna beskrivs som ett olovligt lån. ”Vår revisor blev sjuk och därför hamnade vi efter och lånen är nu betalda”, säger Roy Høiås. Har revisorn i detta globala bolag i uppdrag att kontera verifikationer, har man ingen ekonomiassistent? Roy Høiås, replikerar att det är ett vanligt fel att lön bokförs som lån. Jag har varit vd i 25 år, i 12 utländska europeiska bolag i en mycket stor börsnoterad amerikansk koncern, och också varit mångårig medlem i Far, Föreningen för Auktoriserade Revisorer, men aldrig varit med om att ett sådant bokföringsbrott är ett normalt och vanligt fel. Det är däremot mycket extravagant.

Kommunen har också planerat att slussa statliga pengar till Quality Salmon på ett helt olagligt sätt. Efter att det hela uppdagades har överföringen av pengarna stoppats.

Då planerna är att producera 100 000 ton lax per år framstår det också som helt otänkbart att Quality Salmon i nuläget skulle kunna få tillstånd till verksamheten.

Det hela framstår delvis som ett storskaligt försök till bondfångeri. I bästa fall är det välmenande och engagerade men kapitalsvaga intressenter vilket innebär att det troligen ändå kommer att sluta med förskräckelse. Planerna saknar också all form av rimlighet och all koppling till en verklighet där det är näst intill omöjligt att få tillstånd för den påstått planerade verksamheten.

Trient AS är dock ett seriöst företag och de har också investerat i Hav Line Gruppen AS som äger slaktfartyget Norwegian Gannet. En verksamhet som mötts av ett motstånd från norska myndigheter men som ändå har kommit igång. Trient AS äger också danska Skagerak Salmon A/S i Hirtshals. Samtidigt är det uppenbart att Bård Sekkingstad och Trient AS inte är intressenter bakom satsningen i Kungshamn utan enbart erbjudits att vara med.

Det finns två laxprojekt i Sotenäs kommun. Ett, Smögenlax, är seriöst och trovärdigt med lokal anknytning och anknytning till branschen. De får inget stöd av makthavarna, snarare motsatsen. Det andra, Quality Salmon ser ut som bondfångeri och byggande av luftslott med tveksamma initiativtagare. Över det öser kommunen, regionen och staten pengar.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!