Danska båtars sillandningar 2015

Sill fiskas främst för konsumtion. Undantaget är sill i Östersjön som främst fiskas för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja och djurfoder. Den danska kvoten av sill i Östersjön är liten i jämförelse med den svenska kvoten. Dessutom utnyttjas bara en liten del av den danska kvoten i Östersjön. Även i Skagerak och Kattegatt är kvotutnyttjandet dåligt. Danmark har dock en mycket större kvot i Nordsjön än vad Sverige har.

Sillfisket i Norska havet domineras helt av stora kombinerade snörpvadsbåtar och pelagiska trålare som kan lasta mycket sill. I Nordsjön kompletteras dessa båtar med en del rena trålare. På andra håll dominerades fisket under 2015 av mindre båtar.

Vid sidan av det rena industrifisket för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja är sillfisket det ekonomiskt viktigaste fisket i Danmark.

Bara två företag har flera båtar på listorna över sillandningar. Det är Astrid Fiskeri A/S och Brdr. Langer A/S.

HG 333 Isafold

HG 333 Isafold. Bild: Nilco

Landad NVG-sill (atlantoskandisk sill), ton

HG 264 Ruth, 2 191, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 1 712, PR HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 1 537, Gitte Henning A/S
HG 265 Asbjørn, 1 361, Asbjørn ApS
S 264 Astrid, 1 237, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 1 067, Tindskard

Landad nordsjösill, ton

S 349 Gitte Henning, 19 010, Gitte Henning A/S
S 264 Astrid, 18 478, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 17 735, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 11 296, PR HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 8 592, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 6 884, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 5 272, Asbjørn ApS
E 349 Cattleya, 3 404, Cattleya A/S
L 920 Tina Jeanette, 2 701, Brdr. Langer A/S
S 105 Sebastian, 2 485, S 105 Sebastian ApS
E 727 Jette Kristine, 1 780, Jette Kristine E 727 ApS
S 144 Themis, 1 661, Themis Fiskeri A/S
HM 379 Lingbank, 1 579, Fiskeriselskabet Lingbank ApS

Av de tretton båtar som landat mest nordsjösill är 3 stycken ägda av svenska fiskare (Astrid, Rockall och Themis) medan 3 stycken ägs av färingar (Ruth, Beinur och Asbjørn).

Landad sill Limfjorden, ton

L 220 Jeanette, 1 839, Brdr. Langer A/S
L 900 Lenette, 1 040, Jan Torp Nielsen
L 222 Liva Lykke, 224, Allan Andersen
HM 88 Dorthe-Bøgedal, 171, Ole Vangsgaard

Landad sill Skagerak och Kattegatt, ton

HM 292 Kirstine Vendelbo, 444, Vendelbo
H 218 Mette, 259, Leif Aage Larsen
H 45 Lone, 236, Jakob Jørgensen
S 144 Themis, 240, Themis Fiskeri A/S
H 10 Hanne, 220, Jens Evald Seestern Petersen
S 105 Sebastian, 218, S 105 Sebastian ApS
H 29 Christina Mortensen, 156, Michael Fabricius Mortensen

Landad sill västra Östersjön, ton

H 45 Lone, 869, Jakob Jørgensen
H 218 Mette, 630, Leif Aage Larsen
H 29 Christina Mortensen, 691, Michael Fabricius Mortensen
H 10 Hanne, 559, Jens Evald Seestern Petersen
R 86 Lis-Hansa, 153, Allan Andersen (inte samme person som ovan nämnde Allan Andersen)
ND 77 Annemette, 137, Kristian Hilding Olsen
ND 50 Pernille-Patrick, 124, Peter Brandt

Landad sill östra Östersjön, ton

R 86 Lis-Hansa, 569, Allan Andersen
R 3 Orion, 79, Daniel och Lennart Christensen
S 205 Ceton, 42, Gifico ApS

Jämför också med svenska båtars landningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!