Kvotkungarna som påverkas av nya danska fiskeriavtalet

Det nya danska fiskeriavtalet som slutits mellan samtliga partier i det danska folketinget kommer i stort att förändra mycket lite när det gäller innehav av fiskerättigheter (kvoter). En del så kallade kvotkungar kommer att få sälja fiskerättigheter, i de flesta fall handlar det om små FKA-fiskerättigheter. Men de företag som kanske påverkas mest är några andra som inte är så kända och som inte brukar kallas kvotkungar.

Alla fiskerättigheter en viss yrkesfiskare kontrollerar ska inräknas, inte bar sådant som personen direkt äger utan också sådant som yrkesfiskaren kontrollerar via låneförbindelser, panter etc till andra yrkesfiskare eller närstående ska räknas med. Detta påverkar ett antal yrkesfiskare:

 • Henning Kjeldsen – hans frus innehav via Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS påverkas och eventuellt så måste det som, August A/S, Karen Nielsen ApS och Lynge Fiskeri ApS också räknas med.
 • Valter Vendelbo – troligen ska det som nu räknas som hans sons fiskerättigheter räknas ihop med hans egna.
 • Niels Arne Hounisen – han äger minoritetsandelar i flera företag och kan bli påverkad av detta.
 • Tamme Bolt – blir sannolikt påverkad av detta.

Det kan förstås finnas ännu fler som påverkas, men det är troligen inte så många.

Dispenser för personer och fiskebåtar ska sägas upp i alla fisken utom räkfisket. Detta påverkar en mängd företag och yrkesfiskare, framförallt inom FKA-systemet, däribland troligen dessa:

Dessa företag och yrkesfiskare blir sannolikt tvungna att sälja fiskerättigheter. Det kan också finnas företag i IOK-systemet som påverkas men det är lite mer oklart då et finns få arter som har enskilda kvottakt, men kanske familjen Rasmussen (Lingbank Fiskeri ApS) och familjen Ryberg (Themis Fiskeri A/S) påverkas på grund av sina stora fiskerättigheter på sill och skarpsill i Östersjön där det finns kvottak.

Hårdare kvottak för FKA-fiskerättigheter och en hårdare så kallad kryssregel påverkar i huvudsak de så kallade kvotkungarnas, dvs stora innehavare av IOK-fiskerättigheter. Många av de senare kommer att bli tvungna att sälja de fiskerättigheter de har inom FKA-systemet, däribland:

Koncentrationsregler per företag påverkar främst fiskeriföretag med flera delägare och de företag och yrkesfiskare som kanske främst påverkas är följande:

 • Kjærsgaard Hirtshals A/S
 • Tamme Bolt (Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S)
 • Ny-Kingfisher ApS
 • Hvide Sande Puljefiskeri ApS

Konsekvensen är att alla de nämnda företagen sannolikt får sälja fiskerättigheter. Även Astrid Fiskeri A/S och P/R S 144 Themis (Themis Fiskeri A/S) kan eventuellt påverkas.

Villkoren för att kunna vara och bli yrkesfiskare med A-status ska också ändras så kontorsarbete i ett fiskeriföretag inte ska kunna var grundlag för att bli yrkesfiskare. Detta innebär att ett fåtal företag kan påverkas, exempelvis:

 • Henning Kjeldsen – Nordstrand Fiskeri ApS ägs av hans fru och hon kan inte ha A-status då hon inte arbetar ombord
 • P/R HG 333 Isafold – båten ägs i huvudsak av personer som aldrig arbetat ombord som yrkesfiskare.

Nya regler som ska förhindra så kallade kvotjollar, båtar som bara innehar fiskerättigheter men inte används till fiske, påverkar många företag. Infiskningskravet på 25% och förbudet mot uthyrning av mer än 75% av en båt, en yrkesfiskare eller ett företags fiskerättigheter gör att följande företag påverkas:

 • Hvide Sande Puljefiskeri ApS
 • Tamme Bolt (Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S med flera företag)
 • Thorsminde Puljefiskeri ApS
 • Fiskeriselskabet 2bis ApS
 • Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S, Nordstrand Fiskeri ApS, HG 352 Polaris ApS, Lynge Fiskeri ApS)
 • Themis Fiskeri, dansk filial av Themis Fiskeri AB
 • J.H.K. Hanstholm ApS
 • Valter Vendelbo/Frederik Vendelbo (Cyrano II ApS, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS)
 • Grenaa Fiskeriselskab A/S
 • GPG ApS och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 • Niels Arne Hounisen (Jette Kristine E 727 ApS)
 • Allo IVS
 • Bjerggaard ApS
 • Bjarne Olsen
 • Brdr. Paulsen ApS
 • John-Anker Hametner Larsen
 • Jens Frich
 • Familjen Knak
 • Ahlma Danmark ApS
 • Familjen Rasmussen

Sannolikt finns det ytterligare ett antal företag och yrkesfiskare som påverkas. I de flesta fall kommer bara fiskerättigheterna att överlåtas på företagets/yrkesfiskarens aktiva fiskebåt eller på yrkesfiskarens andra företag. Mycket få yrkesfiskare och fiskeriföretag lever bara på att hyra ut fiskerättigheter.

Det ska också göras ett skräddarsytt undantag för Thorupstrands Kystfiskerlaug ApS då puljefiskerier och fiskerlaug med fler än 7 delägare och där ingen äger över 50% ska undantas från infiskningskravet på 25 % och uthyrningsgränsen på 75 %.

Genom att skaffa några fler yrkesfiskare som delägare skulle Hvide Sande Puljefiskeri ApS, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, Thorsminde Puljefiskeri ApS, Fiskeriselskabet 2bis ApS och märkligt nog också Gifico ApS, Astrid Fiskeri A/S (behöver en ägare till) och P/R S 144 Themis (en ägare till och kanske också omvandling till aktiebolag) kunna räknas som puljefiskeriselskab eller fiskerlaug. Svenskägda fiskeriföretag som Astrid och Themis har ofta ett kollektivt ägande vilket gör att de har en helt annan ägarstruktur än de flesta danska fiskeriföretag.

I det nya fiskeriavtalet ingår också att det ska införas begränsningar med kvottak eller liknande regleringar i musselfisket i Limfjorden. Detta kommer bland annat att påverka Frederik Vendelbo.

De flest av de så kallade kvotkungarna påverkas ganska marginellt av det nya fiskeriavtalet. Det är egentligen bara Henning Kjeldsen som påverkas kraftigt av de flesta förslagen. Han är idag största innehavare av fiskerättigheter inom FKA-systemet och kommer att få avveckla det ägandet genom att sälja FKA-fiskerättigheterna.

De som i övrigt påverkas mest verkar vara de större innehavarna av FKA-fiskerättigheter som inte har några IOK-fiskerättigheter och inte brukar ingå bland dem som kallas kvotkungar. Exempel på sådana yrkesfiskare är Tamme Bolt, Valter Vendelbo och hans son Frederik Vendelbo, familjen Kjærsgaard och ägarna av Ny-Kingfisher ApS.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!