Fiskarna vid fjordarna – L1 Inger Katrine

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

L 1 Inger Katrine. Bild: Manfred

L1 Inger Katrine är garnfiskebåt på 104 bruttoton med hemmahamn i Thorsminde. Ägare är Leon Buhl Nielsen. Antalet anställda är 5 stycken. Några ekonomiska siffror finns inte då verksamheten bedrivs som enskild firma. Leon Buhl Nielsen äger också RI 33 Miraka med hemmahamn i Hvide Sande.

Andel av fiskerättigheterna för L1 Inger Katrine, fiskart och kvot, andel

 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Tunga Nordsjön, 4,1%
 • Rödspätta Nord, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 0,1%

Total FKA-andel, 0,1%

Leon Buhl Nielsen är också delägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS trots att han hör hemma i Thorsminde. I Thorsminde Puljefiskeri ApS är han däremot inte delägare. En stor delägare i Hvide Sande Puljefiskeri A/S är P/R RI 344 Mikkel Louise vars ägare är Thomas Stræde Pedersen (40%) och Torben Johansen. Andra är P/R RI 468 Juli-Ane som huvudsakligen ägs av Verner Møller Jensen, Thomas Christian Sørensen, Lars Tarp Jensen, Kurt Adsersen och Poul Johnsen Høj. I styrelsen sitter Jens Frich, Torben Johansen, Jan Westeraa Mathiasen, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen, Verner Møller Jensen och Arnth Bærentzen.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS gjorde en förlust på 1,6 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 59 miljoner DKK varav i stor sett allt i fiskerättigheter. Företaget äger kvotbåtarna RI 515 Michelle, RI 516 Bip och RI 517 Skalle.

Andel av fiskerättigheterna för Hvide Sande Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,4%
 • Torsk Skagerak, 1,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,8%
 • Sej, 0,4%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 3,7% (Kummel)
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 9,2%
 • Rödspätta Nord, 5,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Øster, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 4,9%
 • Jomfruhummer Nord, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 2,1%

Leon Buhl Nielsen har inga styrelseuppdrag vid sidan av de företag han är delägare i.

Läs också: