Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – Bryngeld Fiskeri och Kotka Fiskeri

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Men det finns fler fiskeriföretag i Fiskebäck. Ett av dem är Bryngeld Fiskeri AB med dotterbolagen Bryngeld Fishery AB och Sunbeam Fishery AB. Bryngeld Fiskeri AB ägs av Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld. I styrelsen för företaget sitter också Urban Bryngeld som suppleant. Lars Uno Bryngeld är också delägare i Pelagic Seafood Sweden AB tillsammans med Johannes Claesson (Fiskeri AB Ginneton) och Dan Börjesson.

Tillsammans med familjerna Claesson (Fiskeri AB Ginneton), Axelsson (Axfish AB), Ahlström (Tor-ön Fiske AB och Torland Fiske AB), Magnusson (Ahlma Fiskeri AB) och en annan gren av släkten Ahlström (Ahlma Fiskeri AB) är Bryngelds dessutom delägare i Fiskebäcks Utvecklings AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB.

Familjen Bryngeld är också delägare i det finska fiskeriföretaget Oy Kotka Fiskeri AB. De övriga delägarna är Henry Törnqvist och det stora nederländska fiskeriföretaget Cornelis Vrolijk. I styrelsen för Oy Kotka Fiskeri AB sitter Thomas Bryngeld, Henry Törnqvist och Arnold Langerak.

Bryngeld Fiskeri AB äger den stora pelagiska trålaren GG 505 Polar på 1 211 bruttoton, den demersala trålaren GG 44 Runavik på 273 bruttoton som dock i nuläget i praktiken är upplagd och GG 50 Mode på 47 bruttoton.. Oy Kotka Fiskeri AB äger frystrålen FIN-1150-T WIndö 5 på 1 059 bruttoton. Fisket med Windö 5 bedrivs i huvudsak i Bottenhavet.

Det senast redovisade verksamhetsåret för Bryngeld Fiskeri AB slutade 2020-06-30. Omsättningen var 56 miljoner SEK och vinsten 2,7 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var totalt 156 miljoner SEK varav 87 miljoner SEK i fiskerättigheter och 56 miljoner i fiskebåtar. Företaget har 6 anställda.

Oy Kotka Fiskeri AB omsatte 1 miljon EUR under det senaste verksamhetsåret som slutade 2020-07-31. Företaget gjorde en förlust som var större än omsättningen, nästan 1,3 miljoner EUR.

GG 505 Polar

Andel av fiskerättigheterna för Bryngeld Fiskeri AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 14,0%
 • Sill Nordsjön, 8,0%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 8,0%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 3,4%
 • Sill Skag/Katt, 3,4%
 • Sill västra Östersjön, 4,0%
 • Sill östra Östersjön, 2,3%
 • Skarpsill Skagerak, 1,8%
 • Skarpsill Östersjön, 2,9%
 • Makrill, 10,1%
 • Makrill norsk zon, 10,1%
 • Blåvitling, 1,1%

Finland har överförbara fiskerättigheter (aktörsspecifika kvoter) men det är oklart hur stor andel Kotka Fiskeri har. Ett fiskeriföretag får ha maximalt 20% av den överförbara kvoten för sill/strömming eller skarpsill/vassbuk och maximal 15% av kvoten för lax. Kotka Fiskeri har fiskerättigheter för sill/strömming och skarpsill/vassbuk. Även icke överförbara fiskerättigheter (4% av kvoten för lax och strömmingskvoten) ingår i de aktörsspecifika fiskerättigheterna och tilldelas enskilda fiskeriföretag.

Förutom i styrelserna för de egna bolagen sitter Lars-Uno Bryngeld också i styrelserna för Swedish Pelagic Federation PO, Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB, IW Line AB (suppleant), IW Line Rederi AB (suppleant) och Pelagic Seafood Sweden AB. Thomas Bryngeld och Urban Bryngeld har inga uppdrag vid sidan av de egna företagen.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!