Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – Zandic Management

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Det finns förstås fler andra fiskeriföretag i Fiskebäck såsom exempelvis Axfish AB och Bryngeld Fiskeri AB. Ytterligare ett företag är Zandic Management & Trading AB med dotterbolagen Fiskeri AB Nordic, Zandic Iceland ehf och Nordic Fish Ltd i Belize.  Zandic Management & Trading AB ägs av bröderna Hans-Åke Kjellberg och Lennart Kjellberg och deras söner Henrik Kjellberg, Alexander Kjellberg och Andreas Kjellberg. Ordinarie ledamöter i styrelsen är Lennart Kjellberg, Henrik Kjellberg, Alexander Kjellberg och Andreas Kjellberg medan Erik Bergenhem och Hans-Åke Kjellberg är suppleanter.

Lennart Kjellberg äger också Zandimer AB medan hans fru Mariett Kjellberg äger Zandic Redovisning AB. Hans Åke Kjellberg äger för sin del Habi Kjellberg AB. Habi Kjellberg AB, Zandic Management & Trading AB ochj Zandic Redovisning AB äger tillsammans fastighetsbolaget Kjellfast HB.

Zandic Management & Trading AB är ett managementbolag som hyr ut personal och fiskebåtar samt sköter fiskebåtar och fiskeriföretag som ägnar sig åt fiske i Marocko och Västsahara. Företaget äger  fiskebåten Nordic på 966 ton som är flaggad i Marocko (troligen ägd genom Nordic Fish Ltd i Belize). Via Zandic Iceland Ehf äger företaget enligt isländska register också Hoffell II på 1 293 bruttoton med isländsk flagg och Suðurey på 497 bruttoton med marockansk flagg.

År 2019 omsatte Zandic Management & Trading AB 21 miljoner SEK och gjorde en vinst på 3 miljoner. De bokförda tillgångarna var totalt 20 miljoner SEK varav 11 miljoner i fordringar på dotterbolag och intressebolag.Formellt är företagets verksamheten drift och skötsel av fiskebåtar i andra länder. Företaget har fiskerättigheter i Marocko och Västsahara och basen för företagets fiskeriverksamhet är Dakhla i Västsahara. Antalet anställda i moderbolaget är 6 personer. Utöver det har båtarna också personal från Marocko/Västsahara som hyrs in eller anställs lokalt.

Nordic i Fiskebäck

Lennart Kjellberg är ordinarie styrelseledamot i Zandic Management & Trading AB, Zandimer AB och Fiskeri AB Nordic samt suppleant i Zandic Redovisning AB och Önnereds Fiskehamnsförening upa. Hans Åke Kjellberg är styrelsesuppleant i Zandic Management & Trading AB och Fiskeri AB Nordic samt ordinarie styrelseledamot i Habi Kjellberg AB. Mariett Kjellberg är styrelseledamot i Zandic Redovisning AB och styrelsesuppleant i Zandimer AB.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!