Södra skärgården – Kristine Fiskeri

I Göteborgs södra skärgård fanns en gång i tiden flera stora fiskelägen som Styrsö, Donsö och Vrångö. De övriga större bebodda öarna som Brännö, Asperö och Kössö har däremot aldrig varit några större fiskelägen. Idag har Donsö förvandlats till en ö för redare med några kvarvarande fiskeriföretag medan de andra öarna blivit pendlingsförorter till Göteborg med enstaka kvarvarande fiskeriföretag.

På Donsö handlar det främst om pelagiska fiskeriföretag varav Christer och Lennart Fiskeri har sin verksamhet i Danmark, Kristine Fiskeri i Tyskland och B-C Pelagic (Clipperton) i både Sverige och Danmark. På Vrångö finns Odeskär som främst har verksamhet i Danmark och Valöskär som sysslar med räkfiske. Styrsö är begåvat med ett större företag som ägnar sig fiskfiske, Vingaskär Fiskeri AB.

Kristine Fiskeri AB på Donsö ägs av Örjan Karlsson, Dan Bergman och Ola Hansson. Bolaget bedriver fiskeriverksamhet i det tyska dotterbolag Kristin Fischerei gmbh men de anställda finns i dotterbolaget Klara Bemannings AB som hyr ut personalen till bolaget i Tyskland. Förutom de tre nämnda ägarna sitter även Jörgen Sköld i styrelsen och kanske äger han också en mindre del i företaget. 2019 omsatte verksamheten ovanligt lite, bara 4 miljoner SEK, och anledningen var att de saknade en fiskebåt. År 2018 var omsättning 12 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var cirka 14 miljoner SEK i slutet av 2019 varav nästan 7 miljoner i andelar i koncernföretag och drygt 5 miljoner SEK i fordringar på koncernföretag.

Företaget äger idag den pelagiska trålaren NC 336 Kristin på 973 bruttoton med hemmahamn i Cuxhaven via sitt tyska dotterbolag. Fisket är i huvudsak sillfiske i Nordsjön, bland på kontrakt för sillfabriken i Mukran som ägs av det stora nederländska företaget Parlevliet & van der Plas.

NC 336 Kristin. Bild: Karstensens Skibsværft

Tyskland har inga överförbara fiskerättigheter och kvoterna fördelas varje år av yrkesfiskarnas egen organisation. En båt får normalt en del pelagiska fisk och en del demersal fisk. Kvotandelar går därför inte att redovisa. Kristine Fiskeri byter vad jag förstår bort sin demersala kvot till Nicklasson Fiskeri och får i gengäld det senare företagets pelagiska kvot.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!