Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – Alfhild Fiskeri AB

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Det finns dock fler fiskeriföretag i Fiskebäck. Ett av dem är Alfhild Fiskeri AB vars huvudägare är Bo Kristensson på Donsö. Bolaget har därför också sin adress där. Andra delägare är Dan Kristensson och Martin Kristensson i Fiskebäck. Företaget bedriver säsongsmässigt sillfiske i Skagerak under hösten och äger fiskebåten GG 683 Rön på 358 bruttoton med hemmahamn i Fiskebäck. Bo Kristensson äger också Linnea Fiskeri AB, Dan Kristensson äger DK Fiskeri AB och Martin Kristensson MAKRI Fiskeri AB. Dessa tre bolag är personliga bolag genom vilket lönen i fiskeriverksamheten utbetalas. Alla tre delägarna har sannolikt även andra arbeten då fisket inte är en heltidssysselsättning. Dan Kristenssons fru Mari Sofi Kristensson äger för sin del SITAB Skepps- & Industri Teknik AB.

Alfhild Fiskeri AB omsatte nästan 4 miljoner SEK år 2019 med en obetydlig vinst. Bokförda tillgångar var nästan 7 miljoner SEK varav 6,2 miljoner i fiskebåtar. Inget värde för fiskerättigheter är upptaget i bokföringen.

GG 683 Rön

Andel av fiskerättigheterna för Alfhild Fiskeri AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  • Sill Skag/Katt/Nord, 3,3%
  • Sill Skag/Katt, 3,3%
  • Sill östra Östersjön, 0,5%
  • Skarpsill Skagerak, 1,4%

Bo Kristensson är styrelseledamot i Alfhild Fiskeri AB och Linnea Fiskeri AB, Dan Kristensson i Alfhild Fiskeri AB, DK Fiskeri AB samt suppleant i MAKRI Fiskeri AB, SITAB Skepps- & Industri Teknik AB och Swedish Pelagic Federation PO medan Martin Kristensson är styrelseledamot i Alfhild Fiskeri AB och MAKRI Fiskeri AB.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!