Felaktigheter och meningslösheter om sillen i Östersjön

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och deras miljö- och klimatpolitiska talesperson
Jessica Rosencrantz har lyckats framställa en totalt substanslös debattartikel i SVD om fiske. Den innehåller rena felaktigheter, nonsenspåståenden, plattityder och innehållslöst pladder förutom på en punkt.

Felaktigheterna finns både i grundartikeln och förslagen som de lägger fram. De påstår till exempel att sillen håller på att ta slut i Östersjön. Det är totalt felaktigt. Beståndet är lika stort som det varit i cirka 20 år. Inte lika stort som på 1970-talet, men minskningen från de nivåerna skedde för 30 år sen och har inget med dagens fiske att göra. Sillen i Östersjön löper idag ingen som helst riska att utrotas. Den är inte hotad.

I Bottenhavet har det visat sig att sillbeståndet (strömmingsbeståndet) är betydligt större än vad som tidigare antagits och alla hysteriska larmrapporter är enligt vetenskapen och forskningen helt felaktiga.

Stora industritrålare fiskar inte innanför trålgränsen. I några så kallade indragningsområden (mindre områden där trålgränsen är längre in) har det förekommit att stora trålare fått tillfälliga dispenser. Det är inte vanligt men förekommer. Det har ingen som helst betydelse för sillbeståndet i Östersjön.

De stora båtarna är inte beroende av och behöver inte dispenserna men det innebär inte att det skulle bli ett mer omfattande kustfiske om de stora trålarna inte fiskade i de aktuella områdena. Att som de två moderaterna tro att ett förbud mot stora trålare skulle ge bättre förhållanden för kustnära fiskare är att lura sig själv. Det stämmer helt enkelt inte. Helt andra saker ligger bakom att det inte finns förutsättningar för ett kustnära konsumtionsfiske.

Inte heller en utflyttning av trålfiskegränsen skulle ha några positiva effekter. Varken för sillbestånden eller för det kustnära fisket. Det enda som skulle hända är att mindre östersjöbaserade trålare som bedriver ett lokalt baserat och kustnära fiske skulle slå ut från fisket. De stora båtarna skulle inte påverkas alls.

Moderaterna vill sedan värna det småskaliga fisket genom att skapa förutsättningar för ett kraftigt överfiske nära kusten genom att ta bort kravet på tillstånd för att kunna bedriva yrkesfiske. Det finns helt riktigt problem med att få licens som yrkesfiskare men orsaken till det är att pensionärer får behålla sin licenser istället för att de blir av med dem. Det begränsar möjligheterna för unga personer att bli yrkesfiskare. Problemet kan dock inte lösas på det sätt moderaterna föreslår.

Dessutom vill moderaterna ha en ny förvaltningsplan för Östersjön. Det är inget fler på det kravet men för att det ska vara möjligt krävs en omfattande forskning och mängder med nya data. Vidare föreslår de ökad jakt på säl och skarv. Det är naturligtvis en självklarhet.

Läs mer:

Ett svar på “Felaktigheter och meningslösheter om sillen i Östersjön”

Kommentarer är stängda.